ความสำคัญของบรรยากาศ

     
    บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกและตัวเราอยู่นี้นอกจากจะมีความสำคัญต่อมนุษย์เพราะใช้ในการหายใจแล้วบรรยากาศยังมี ความสำคัญ หรือมีหน้าที่อื่นอีกมากบรรยากาศทำหน้าที่เป็นโล่หรือเกราะป้องกันไม่ให้วัตถุฟากฟ้าตกลงมาถึงผิวโลกใน แต่ละวันจะมีเทห์วัตถุในอวกาศตกมายังโลกเป็นจำนวนมากขณะที่เทห์วัตถุเหล่านั้นผ่านเข้ามายังบรรยากาศจะเกิดการ
    เสียด สีจนเทห์วัตถุนั้นลุกไหม้จนหมดก่อนถึงฟื้นโลกไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกหรือถ้าเทห์วัตถุนั้นมีขนาดใหญ่ การลุกไหม้ก็จะช่วยลดขนาดของเทห์วัตถุลงเป็นการลดความรุนแรงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นได้การลุกไหม้ของเทห์วัตถุ เหล่านั้น จะเห็นได้ชัดในกลางคืนเดือนมืดจะเห็นเป็นทางสว่าง ชั่วเวลาสั้น ๆ  เรียกว่าดาวตกหรือผีพุ่งใต้บรรยากาศทำ ให้เกิดปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติหลายอย่างเช่น รุ้งพระอาทิตย์ทรงกลดปรากฎการณ์เหล่านี้เกิดจากการกระจายแสง ขาวในละออง ไอน้ำในอากาศ ทำให้ท้องฟ้ามีสีสันสวยงามถ้าปราศจากบรรยากาศ ท้องฟ้า ของโลกจะมืดมิดเป็นสีดำ เช่นเดียวกับท้องฟ้าของดวงจันทร์ บรรยากาศบริเวณล่างสุด ซึ่งมีชื่อเรียกว่า โทรโพสเฟียร์มีระดับความสูงจากพื้นโลก ประมาณ 8 ถึง 16 กิโลเมตร มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์เพราะในบรรยากาศมีปริมาณ ก๊าซออกซิเจนที่เพียงพอ ต่อการหายใจ แต่บรรยากาศชั้นสูงขึ้นไปมีก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอนอกจากนี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีมากในบรรยา กาศชั้นล่างสุดนี้ยังเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของพืชในการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของมนุษย์และสัตว์ใน การสังเคราะห์ด้วยแสง พืชยัง คายก๊าซออกซิเจนออกมาอีกด้วยบรรยากาศยังทำหน้าที่สำคัญอีก 2 ประการซึ่งเราอาจ จะนึก ไม่ถึงแต่ปัจจุบันพบว่าหน้าที่ทั้งสองประการนี้กำลังถูกรบกวนจากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์โดยเฉพาะกิจกรรม ทาด้านอุตสาหกรรมจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสภาวะแวดล้อมของโลกอย่างมากในอนาคตหน้าที่ดังกล่าว คืออะไรและมีผล กระทบต่อเราอย่างไรบ้าง
สร้างโดย: 
นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์