เป้าหมายทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

     การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ  5 ประการ ดังนี้

1.       ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นการเพิ่มผลผลิตในประเทศ

ให้สูงขึ้นเท่ากับเพิ่มระดับรายได้ของประชาชนโดยส่วนรวมให้สูงขึ้นด้วย

2.       การจ้างงานเต็มที่  หมายถึงบุคคลที่อยู่ในวัยทำงาน  (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  มีความสามารถและความต้องการจะ

ทำงาน  ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานหรือมีงานทำตามที่ต้องการ

3.       ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ประเทศมีภาวะความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ไม่ประสบปัญหา เงินเฟ้อ เงินฝืด

หรือปัญหาขาดดุลการชำระเงินกับต่างประเทศ

4.       การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม  คนส่วนใหญ่ได้รับผลตอบแทนหรือรายได้จากการทำงานอย่างยุติธรรม

ไม่มีปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ใกล้เคียงกัน

5.       การพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและสนองประโยชน์แก่คนรุ่นปัจจุบันและต่อเนื่อง

ไปยังคนรุ่นหลังในอนาคตข้างหน้า  โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา,นางสาว ศิรินทิพย์ทิพย์ งามธโนปจัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์