การเขียนประโยคบรรยายภาพ

รูปภาพของ admin

การเขียนประโยคบรรยายภาพ

     สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง การเขียนประโยคบรรยายภาพด้วยประโยคบอกเล่า(Statement)โดยใช้โครงสร้างประโยค S+Verb to be + Subject Complement และอยู่ในรูปของ Present Simple Tense ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Web Page ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2547 และ 13-15 สิงหาคม 2547 การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ เนื้อหาสาระในสื่อในสื่อนี้ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมความรู้จากเอกสาร ตำรา หนังสือจากที่ต่างๆ สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหาสาระนั้นเป็นภาพที่ถ่ายทำมาเองทั้งหมด

 

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

สร้างโดย: 
ครูเฉลิม โตคำ โรงเรียนวังก้านเหลือง จังหวัดพิจิตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์