ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต

รูปภาพของ admin

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต

     สวัสดีค่ะหนูๆ และไม่หนูทั้งหลาย ภาษาอังกฤษที่สนามบินที่ได้จัดทำขึ้นนี้ เป็นเนื้อหาง่าย ๆ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะระดับชั้น ม.3 ประกอบด้วยคำศัพย์ สำนวน บทสนทนาสั้น ๆ คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

     ผู้จัดทำนำเนื้อหามาจากหนังสือเรียนชื่อ Super Goal ของนักเรียนระดับชั้น ม.3  ซึ่งแต่งโดย Manuel dos Santos  ขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ   ที่ได้ให้ความรู้ในการ อบรมทำ Web Page, เพื่อน ๆ ครู  ตลอดจนลูกศิษย์ที่มีน้ำใจมาช่วยครูจนประสบความสำเร็จ ได้เป็นครูทันสมัย ทันยุคกับเขาด้วย ผู้จัดทำหวังว่า Web Page หน้านี้คง จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาของนักเรียน ตลอดจนผู้สนใจต่างๆ เพื่อผลแห่งการศึกษาที่ผู้จัดทำประสงค์แต่เพียงเท่านั้นจริงๆ ค่ะ

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

สร้างโดย: 
ครูรภัส ถึงแก้ว โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์