คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

รูปภาพของ admin

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

             ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์เข้ามามีอิทธิพลและบทบาทมากในชีวิตประจำวัน ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้จัดทำ Computer ..... ง่ายนิดเดียวนี้  เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ รู้จักชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบสำหรับฝึกฝนและเสริมทักษะในการเรียนรู้อีกด้วย

 


              ขอขอบคุณ ผู้ให้ความรู้ และแหล่งอ้างอิง

              ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม ผู้ให้ความรู้ในการทำสื่อ

              แบบเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เล่ม 5 เรียบเรียงโดย ชุติมา  วิทยากุล และ ลัดดาวัลย์  วณิชชานัย

              หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
              เรียบเรียงโดย นายสมประสงค์ สิงคชาติ นางยุวดี  เสริมสุข และ นางภัทรมน  แสงมณี

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

 

สร้างโดย: 
ครูอธิกา เพ็ชรคง โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์