ความรู้รอบตัว

รูปภาพของ admin

ความรู้รอบตัว

            ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แหล่งรวมความรู้ที่รวบรวมสาระความรู้ที่น่าสนใจ เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับประเทศไทยของเรา และเกี่ยวกับโลกของเรา ซึ่งการรวบรวมความรู้ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความรู้ที่ควรศึกษาไว้เพื่อให้ได้เสริมสร้างและเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่น่ารู้ น่าสนใจ
            ผู้จัดทำมีความตั้งใจที่จะจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของเยาวชนและหวังว่าความรู้นี้คงเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ต้องการศึกษาหาความรู้ การจัดทำในครั้งนี้อาจมีสิ่งที่บกพร่องอยู่บ้าง หวังว่าผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาจะช่วยแนะนำ หรือแจ้งให้ทราบเพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุงต่อไป

ผู้จัดทำ

 

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

สร้างโดย: 
นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี