ต้นสายปลายเหตุ

 

 

 

 

ต้นสายปลายเหตุ

 

 

          ที่มาภาพ http://www.chaoprayanews.com/ 

พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ   

"คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.
ถ้าทุกประเทศมีความคิิด - อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ - มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข..."
    
พระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ข้าพเจ้าได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พอสรุปได้ว่าเป็นหลักการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  ถ้านักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ไห้เข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วจะทำให้เขารักสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ในชุมชนภาคเกษตรกรรมควรมีการส่งเสริมในการจัดการทรัพยากรโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากการใช้นั้นไม่มีการจัดการที่ดี  ในอนาคตย่อมเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอน"

                                                                                  ครูศรีสุดา    คำหอมกุล

"ตั้งแต่จำความได้การเป็นลูกเกษตรกร สิ่งที่เห็นจนชินตาคู่กับการทำการเกษตร คือสารเคมี  ถ้าไม่มีโอกาสในการได้เรียนก็คงต้องเดินตามผู้ใหญ่  เมื่อมีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ ได้เห็นด้วยตนเอง เราควรแนะนำเพื่อแก้ปัญหาปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคต  เกษตรกรเดี่ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว"

                                                                                  

                                                                               เด็กชายนรากร   คำวรรณ

         


                                                                       หน้าหลัก

 

 

 

 

 

อ้างอิง

 

http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title

สร้างโดย: 
ครูศรีสุดา คำหอมกุล และเด็กชายนรากร คำวรรณ โรงเรียนวัดบ้านคลอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์