วงจรไฟฟ้าที่มีขดลวดเหนี่ยวนำ (L)อย่างเดียว

 

วงจรไฟฟ้าที่มีขดลวดเหนี่ยวนำ (L)อย่างเดียว

 

 พิจารณาวงจรไฟฟ้าที่มีเพียงแหล่งกำเนิดไฟสลับและตัวเหนี่ยวนำตัวเดียว
 

 

 

 จะพบว่า กระแสที่ไหลผ่านวงจรเป็นตามสมการ
 

 

 

 

 ให้  i  =  กระแสในวงจรขณะใด ๆ
 L  =  ค่าความเหนี่ยวนำ
 VL  =  ค่าความต่างศักย์ที่ตกคร่อมขดลวดเหนี่ยวนำ
ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมขดลวดเหนี่ยวนำขณะใด ๆ จะเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
 VL  =  V  =  Vmsinωt
 L di/dt  =   Vmsinωt
 di  =  1/L Vmsinωtdt
 ∫di  =  Vm/L 0t sinωtdt  = Vm/L0tsinωt  1/ω dωt
 i  =  Vm/L [-cosωt]
 ปริมาณ ωL เรียกว่า ความต้านทานแห่งการเหนี่ยวนำ (Inductive reactance) เขียนแทนด้วย XL
 ดังนั้น สมการแสดงกระแสที่ไหลในวงจร เขียนได้เป็น
 i  =  -Vm/XL cosωt
 กระแสไฟฟ้าจะมีค่ามากที่สุด เมื่อ ιcosωtι  = 1 จะได้
 Im  =  Vm/XL cosωt
 จะได้  i  =  -Imcosωt   =  -Imsin(π/2-ωt)
 =  -Imsin[-(ωt-π/2)]
 i  =  Imsin(ωt-π/2)  
 ซึ่งถ้าเขียนกราฟความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทานและกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานเทียบกับเวลาจะได้ดังนี้
 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแบบ sine curve เหมือนกัน แต่มี phase ต่างกัน คือ กระแสไฟฟ้ามีเฟสตามหลังความต่างศักย์เป็นมุม π/2 หรือ 90°
 
 
 
สร้างโดย: 
ฟิสิกส์เจ้าเก่า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์