ใบงานเรื่องระบบจำนวนจริง

รูปภาพของ stnsomchai

ใบงานที่ 10 
(สมบัติของจำนวนจริง)
ชื่อ……………………………………………………………… ชั้น  ม. 4 / …. เลขที่……..
จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถบอกสมบัติของจำนวนจริงได้

จงบอกการใช้สมบัติของจำนวนจริงในข้อต่อไปนี้

                                                           1.  2, 5 เป็นจำนวนจริง  จะได้  2 + 5  เป็นจำนวนจริง 
                                                ตอบ……………………………………………………………… 

                                                              2. 2 + 4 = 4 + 2    
                                               ตอบ………………………………………………………………

                                                              3. (a + b) + c = a + (b + c)  เมื่อ  a, b, c  เป็นสมาชิกของ R 
                                               ตอบ………………………………………………………………

                                                              4. (– 3) + 0 = – 3 
                                               ตอบ………………………………………………………………

                                                              5. a + (– a) = 0
                                               ตอบ………………………………………………………………

                                                             6. 2 , 3 เป็นสมาชิกของ R  จะได้  (2)(3) เป็นสมาชิกของ R  
                                               ตอบ………………………………………………………………

                                                             7. ab = ba  เมื่อ  a, b เป็นสมาชิกของ R  
                                               ตอบ………………………………………………………………

      8. มีจำนวนจริงที่คูณกับ 5  แล้วได้ 1
ตอบ………………………………………………………………

   9. 3((2)(5)) = ((3)(2))5
ตอบ………………………………………………………………

          10. 3(2 + 1) = (3)(2) + (3)(1)
ตอบ………………………………………………………………

Tongue outTongue outTongue outTongue outTongue outTongue outTongue out

ใบงานที่ 11 
(การลบและการหารจำนวนจริง)
ชื่อ……………………………………………………………… ชั้น  ม. 4 / …. เลขที่……..
จุดประสงค์การเรียนรู้      1.  สามารถแก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวกับการกระทำได้              
                  2.  สามารถใช้ทฤษฎีบท 1 – 3  แก้ปัญหาโจทย์ได้


1.    ให้  a , b เป็นสมาชิกของ R  จงหาค่าข้อต่อไปนี้
1.1 ถ้า  a  b  คือเศษที่เหลือจากการหาร  a  b  ด้วย  11
แล้ว  4  5 =…………………………… 
1.2 ถ้า  a  b = a + b + ab  แล้ว  R ,   มีเอกลักษณ์หรือไม่ (ถ้ามีจงแสดงวิธีหา)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
1.3 ถ้า  a  b = 4 – ab  และ  a , b เป็นสมาชิกของ R  แล้วการกระทำ  R ,   มีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มหรือไม่
จงแสดงให้เห็น
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.    จงทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูก  และเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด
 …….2.1   เซตของจำนวนจริงลบมีสมบัติปิดสำหรับการคูณ
          …….2.2   เซตของจำนวนจริงลบมีสมบัติการสลับที่สำหรับการหาร
            …….2.3   เซตของจำนวนเต็มคู่มีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการลบ
…….2.4   เซตของจำนวนเต็มคี่มีสมบัติปิดสำหรับการลบ   
           …….2.5   เซตของจำนวนเฉพาะที่เป็นบวกมีสมบัติปิดสำหรับการหาร
3.    จงหาค่าของข้อต่อไปนี้                                          
        3.1  –3(–2 + 5) =………      3.3  (3 – 8)(2) =……………
       
3.2              3.4    3.5  

Tongue outTongue outTongue outTongue outTongue outTongue outTongue out

สร้างโดย: 
นายสมชาย วงศ์อุรประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์