แบบฝึกทักษะเรื่องกฏเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

รูปภาพของ stnlaor

                                                                   แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 1
                                                       เรื่อง      กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 
ชื่อ ................................................................................ชั้น............................เลขที่.......................
.............................................................................................................................................................   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ     วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ได้
..........................................................................................................................................................

คำชี้แจง    ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  X   ลงในกระดาษคำตอบหน้าข้อที่ถูกต้อง

1.   จะสร้างจำนวนเต็มคู่บวก  3  หลักที่มีค่าตั้งแต่   500  ได้กี่จำนวนจากตัวเลข  0 , 1 , 5 , 6, 7 
      โดยที่ตัวเลขในแต่ละหลักซ้ำกันได้
      ก.    32   จำนวน         ข.    30  จำนวน     ค .   28   จำนวน ง.    26  จำนวน

2.   จำนวนวิธีที่จะมอบรางวัลที่หนึ่ง  รางวัลที่สอง  และรางวัลที่สามให้แก่ผู้เข้าประกวดจำนวน
      10  คน  ได้กี่วิธี
      ก.    17   วิธี          ข.   72    วิธี      ค.   720  วิธี  ง.    1,000  วิธี

3.   ห้องประชุมแห่งหนึ่งมี   4  ประตู   สุภา และ สุดาจะเดินเข้าออกจากห้องประชุมนี้ได้กี่วิธี
      เมื่อแต่ละคนเข้าประตูใดแล้วออกประตูนั้นไม่ได้
      ก.     256   วิธี         ข.     144   วิธี               ค.    32   วิธี   ง.    24   วิธี

4.   ร้านขายเสื้อแห่งหนึ่งต้องการโชว์เสื้อ   4  แบบ  แต่ละแบบมี  5  สี แต่ละสีมีขนาดต่างกัน
      3   ขนาด ถ้าจะจัดเข้าตู้โชว์หน้าร้านให้ครบทุกแบบ   ทุกสี และทุกขนาด จะต้องใช้เสื้อ
      ทั้งหมดกี่ตัว
      ก.    12   วิธี          ข.   20    วิธี      ค.    60  วิธี  ง.    72   วิธี

สร้างโดย: 
ครูละออ เต่งภาวดี

ขอบคุณที่ให้เราได้ทำแบบฝึกหัด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์