เบาหวานภัยเงียบคุกคามคนไทย

รูปภาพของ wantida

  รักษ์สุขภาพกับสปสช. เบาหวานภัยเงียบคุกคามคนไทย

คลิ๊กที่ภาพ

พบกับรักษ์สุขภาพ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (สุราษฎร์) ฉบับนี้ กล่าวถึง เบาหวาน ที่มาโดยไม่รู้ตัว ฟังแล้วกังวลกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารในแต่ละวัน การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย
ก่อนอื่นมาเพิ่มเติมเรื่อง บัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรทอง คือ ประชาชนคนไทยทุกคน ที่ยังไม่มีสิทธิใดๆ จากหลักประกันอื่นที่รัฐจัดให้ ดังนี้ ผู้มีบัตรประกันสังคม เช่น คนทำงานบริษัทเอกชน ทำงานที่นายจ้างทำประกันสังคมให้ หรือผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจและครอบครัว (พ่อ แม่ คู่สมรส และลูก) และผู้ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างอื่นที่รัฐบาลจัดให้ เช่น อาสารักษาดินแดน เป็นต้น
ในขณะนี้สถานการณ์เบาหวานโลกดูเหมือนกำลังเป็นที่จับตามอง เมื่อองค์การอนามัยโลกออกมาบอกว่าในแต่ละปีมี ผู้เสียชีวิตจากเบาหวานมากกว่าเอดส์และประชากรโลกกำลังคุกคามด้วยเบาหวาน ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยเบาหวาน และจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุก พร้อมแนวทางการดูแลรักษาแบบองค์รวม โดยเริ่มนำร่องโครงการ "การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและภาวะที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานอย่างครบวงจร " กับสามจังหวัดแรกได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา และแพร่
เบาหวานชนิดที่ ๑ และเบาหวานชนิดที่ ๒
เบาหวานเกิดจากการทำงานของตับอ่อน ซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ไม่สามารถผลิตได้อย่างเพียงพอ หรือผลิตอินซูลินได้แต่อินซูลินที่ผลิตได้นั้นไม่ปรกติ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ ทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ การมีน้ำตาลตกค้างในเลือดซึ่งกระทบถึงไต ทำให้ไตต้องทำงานหนักมากขึ้น และไม่สามารถกรองน้ำตาลออกจากปัสสาวะได้หมด ทำให้น้ำตาลปนออกมากับปัสสาวะ ปัสสาวะจึงมีรสหวานเป็นที่มาของการเกิดโรค"เบาหวาน"
เบาหวานแบ่งตามสาเหตุได้เป็น ๒ กรณี คือ
๑.การที่ตับอ่อนไม่สร้างอินซูลินเลย
๒.กรณีที่ยังคงมีการผลิตอินซูลินอยู่บ้าง แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือเรียกตามการรักษาคือ
๒.๑ เบาหวานชนิดที่ ๑ คือเบาหวานที่ต้องพึ่งอินซูลิน
๒.๒ เบาหวานชนิดที่ ๒ คือเบาหวานที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน
ตารางเปรียบเทียบเบาหวานชนิดที่ ๑ และเบาหวานชนิดที่ ๒

เบาหวานชนิดที่ ๑
เบาหวานชนิดที่ ๒
กลุ่มอายุ
มักเกิดกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ๔๐ ปี
มักเกิดกับผู้ที่มีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
น้ำหนักตัว
ผอม
อ้วน
การทำงานของตับอ่อน
ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้
สามารถผลิตอินซูลินได้บ้าง


ผลิตอินซูลินได้แต่อินซูลินไม่มีประสิทธิภาพ


เชลล์ร่างกายต่อต้านอินซูลิน
การแสดงออกของอาการ
เกิดอาการรุนแรง
ไม่มีอาการเลย

เบาหวานชนิดที่ ๑
เบาหวานชนิดที่ ๒


มีอาการเล็กน้อย


อาการรุนแรงจนช็อคหมดสติ
การรักษา
เพิ่มปริมาณอินซูลินในร่างกาย
อาจใช้การควบคุมอาหารได้
ข้อมูล: ๑๐ โรคคุกคามคนไทย โดย นพ. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นถึงกว่า ๓ ล้านคนและที่สำคัญคือในจำนวนนั้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งไม่รู้ตัวว่าป่วยด้วยเบาหวาน
จากตัวเลขข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคนกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐ คน ป่วยด้วยเบาหวาน แต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยด้วยโรคนี้ทำให้ขาดการดูแลร่างกายอย่างถูกวิธี ทุกเวลาที่ล่วงเลยไป ย่อมหมายถึงการที่โรคร้ายนี้เข้าคุกคามร่างกาย และก่อให้เกิดอันตรายจากเบาหวานเรื้อรังมากขึ้นทุกขณะ และคาดการณ์ว่ารัฐจะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลกว่า ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อรักษาประชากรที่ป่วยด้วยเบาหวานเหล่านี้
ขณะนี้เบาหวานเป็นโรคร้ายที่คุกคามคนไทยอยู่ในอันดับที่ ๕ แต่ตัวเลขนี้คลุมเครือ เพราะเมื่อใดก็ตามที่โรคเบาหวานคุกคามคุณ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างสูงด้วยโรคเรื้อรังที่จะตามมาเป็นแพ็คเก็จ เช่น โรคตาต้อกระจก โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด โรคไตวาย ฯลฯ ซึ่งหมายความว่าความเสียหายจากเบาหวานนั้นมากมายเกินกว่าตัวโรคเองมากนัก และตัวเลขแฝงจากผู้ป่วยกลุ่มนี้คงยังมีอีก
เมื่อมองถึงสถานการณ์โลกเมื่อปี ๒๕๔๓ คนทั่วโลกป่วยด้วยเบาหวานประมาณ ๑๗๑ ล้านคน และเนื่องจากโรคเบาหวานถ่ายทอดทางพันธุกรรม ตัวเลขประมาณการของผู้ป่วยเบาหวานอีก ๓๐ ปี ข้างหน้านี้ จึงพุ่งสูงขึ้นไปถึง ๓๖๖ ล้านคน ในปี พ.ศ.๒๕๗๓
ป่วย...ด้วยโรคเบาหวานหรือเปล่า ? แล้วคุณหรือคนในครอบครัวคุณล่ะเป็นหนึ่งใน ๑,๖๐๐,๐๐๐ คนที่ไม่รู้ตัวว่าป่วยด้วยเบาหวานหรือเปล่า
วิธีการง่ายๆ ที่รู้ตัวได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้นว่า คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า คือการทำความรู้จักกับเบาหวานให้เข้าใจ ด้วยนิสัยที่คนไทยซึ่งส่วนมากไม่อยากไปหาหมอ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ สัญญาณเตือนเบาหวานมีดังนี้ ปัสสาวะบ่อย มีปริมาณปากคอแห้ง กระหายน้ำ หิวบ่อย กินจุ อ้วน (ในระยะต้นๆ เมื่อเป็นโรคเบาหวานในระยะเรื้อรังผู้ป่วยจะอ้วน แต่หลังจากนั้นจะกลายเป็นซูบผอม อาการมือชาเท้าชา อาการคันอวัยวะเพศในผู้หญิง คันหรือเป็นตุ่มหนองตามตัว
ผู้ที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่จะมีอาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ฉะนั้นหากสังเกตตัวเองดูแล้ว พบว่ามีอาการเหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องมีอาการครบทุกอาการก็ควรจะไปพบแพทย์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ที่ช่วยป้องกันตัวเองให้ห่างจากอันตรายของเบาหวานอย่างแท้จริง ด้วยความห่วงใย จากสำนัก

งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (สุราษฎร์ธานี) โทร.๐๗๗-๒๗๔๘๑๑-๗ www.nhso.go.th/suratthani

 

สร้างโดย: 
wantida

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์