พระราชินีสวีเดน ทรงชื่นชมสปิริตคนไทย แม้บ้านเมืองวิกฤติยังมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อ

รูปภาพของ ssspoonsak

พระราชินีสวีเดน ทรงชื่นชมสปิริตคนไทย แม้บ้านเมืองวิกฤติยังมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อ

Pic_76267

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน ได้เสด็จฯเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยรับสั่งกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯในงาน "เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" ซึ่งนักธุรกิจชาวไทยและสวีเดนจัดขึ้น เพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ว่า ทรงรู้สึกดีพระทัยที่ตัดสินใจเสด็จฯมาเมืองไทยครั้งนี้ ได้ทรงเห็นสปิริตของคนไทยแม้บ้านเมืองจะมีสถานการณ์ไม่ปกติก็ตาม


ในการเสด็จฯเยือนประเทศไทยครั้งนี้ สมเด็จพระราชินีซิลเวียได้เสด็จฯเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นองค์ ประธานศูนย์โรคมะเร็ง ที่ประเทศสวีเดน ในวันที่ 9 เม.ย. โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธาน รพ.จุฬาภรณ์ ทรงถวายการต้อนรับและทรงนำเสด็จฯทอด พระเนตรการดำเนินงานของ รพ.จุฬาภรณ์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีฯ เขตหลักสี่ ด้วยพระองค์เอง


สมเด็จพระราชินีซิลเวียทรงรับฟังการถวายรายงานถึงการดำเนินงานของ รพ.จุฬาภรณ์  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง ที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศและภูมิภาคเอเชียด้วยความสนพระทัยเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมง รพ.จุฬาภรณ์ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง ด้วยบริการในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งในบุคคลทั่วไป ตลอดจนการตรวจคัดกรอง และการตรวจวินิจฉัยโรคที่แน่นอน รวมทั้งการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ตามระยะของโรค ตั้งแต่การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี


โอกาสนี้ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงนำเสด็จฯสมเด็จพระราชินีซิลเวียทอดพระเนตรส่วนต่างๆของ รพ.จุฬาภรณ์ ซึ่งมีทั้งหน่วยรังสีวินิจฉัย หน่วยรังสีมะเร็งวิทยา คลินิกประเมินความเสี่ยง ตลอดจนทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยหลายรายถึงกับน้ำตาคลอเบ้า เมื่อเห็นเจ้านายสอง พระองค์เสด็จฯเยี่ยมพวกเขา ผู้ป่วยรายหนึ่งได้กราบทูลสมเด็จพระราชินีซิลเวีย ว่า เมื่อคืนได้เห็นภาพข่าวพระองค์ทางโทรทัศน์ ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันนี้ตนจะได้เฝ้าฯสมเด็จพระราชินีซิลเวีย จึงรู้สึกตื้นตันใจมาก ขณะที่ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ก็ได้ประทานกำลังใจแก่คนไข้ หลายรายที่กำลังรักษาตัวด้วยว่า "โรคนี้ถ้าใจสู้ช่วยได้ ต้องใจสู้นะ หมอที่นี่เก่ง จะได้หาย แต่คนไข้ก็ต้องเก่งด้วย" และก่อนจะเสด็จฯกลับ   สมเด็จพระราชินี ซิลเวียทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเป็นกำลังใจแก่ ผู้ป่วยด้วยว่า "ทุกคนอยู่ในสถานที่ที่ดีสุดแล้ว"


นอกเหนือจากเสด็จฯทอดพระเนตรการดำเนินงานของ รพ.จุฬาภรณ์   เมื่อ  8 เม.ย.   สมเด็จพระราชินีซิลเวียยังได้เสด็จฯเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนอาชีพแก่คนตาบอด โดยอาคารหลังนี้เป็นการร่วมบริจาคของสมาชิกมูลนิธิลูกเสือโลก ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และตอนค่ำได้เสด็จฯเป็นองค์ประธานงานกาล่าดินเนอร์ "For a Better Tomorrow : เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า"   ที่   The   Royal   Gems   ต.ศาลายา จ.นครปฐม   ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นองค์ ประธานมูลนิธิเด็กโลก   World   Childhood Foundation แห่งประเทศสวีเดน ที่ให้การสนับสนุนดูแลเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงในหลายประเทศ รวมทั้งช่วยเหลือบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว


สมเด็จพระราชินีซิลเวียทรงมีรับสั่งว่า ทรงดีพระทัยที่ได้เสด็จฯมาเมืองไทย สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน และพระองค์เสด็จฯมาเมืองไทยบ่อยมาก ทรงชื่นชอบอาหารไทยและที่ชอบมากกว่านั้นคือ คนไทยมีนิสัยโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อย่างงานวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานกะทันหัน เนื่องจากมีความจำเป็น แต่ทุกคนยังมาร่วมงาน ทำให้พระองค์ ซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยที่จะให้การช่วยเหลือเด็กๆให้มีชีวิตใหม่

นอกจากนี้ ยังรับ สั่งเล่าด้วยว่า ก่อนเสด็จฯออกจากประเทศสวีเดน พระองค์ยังทรงลังเล เนื่อง จากสถานการณ์ในเมืองไทย พระองค์ได้ทรงโทร-ศัพท์ปรึกษาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ให้ ทรงช่วยตัดสินพระทัย ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีรับ สั่งเพียงคำเดียวว่า "ไป" พระองค์จึงรับสั่งให้ปิดประตูเครื่องบินทันที ทรงรู้สึกดีพระทัยที่ได้ตัดสินใจเสด็จฯมาเมืองไทยครั้งนี้ ทรงได้เห็นสปิริตของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่  ที่ได้ เตรียมการแสดงต้อนรับได้น่าประทับใจ รวมทั้งผู้ที่มาร่วมงานดินเนอร์นี้ด้วย.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์