ข้อสอบพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย (ท้ายหน่วยที่ 4) ป.1

รูปภาพของ supatkul

ข้อสอบพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย (ท้ายหน่วยที่ 4) ป.1

1. ล + ...... + ง =  ควรเติมสระใด

  ก. สระ
  ข. สระ
  ค. สระ เ-
2. ตาตี ฉิ่... ควรเติมพยัญชนะใด
  ก. ก
  ข. ง
  ค. ด
3. ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า กะทิ
  ก. ทะเล
  ข. มะลิ
  ค. นิดา
4. ข้อใดมีสระต่างจากข้ออื่น
  ก. วิชา
  ข. มานี
  ค. ธิดา
5. ใ- + เขียนได้อย่างไร
  ก. ใจ
  ข. ใด
  ค. ใส
6. ข้อใดมีสระเหมือนกัน
  ก. ปิติ – ชีวา
  ข. กะทิ – ธานี
  ค. สีใส – ดีใจ
7. ข้อใดมีสระเสียงสั้น
  ก. เกเร
  ข. สิริ
  ค. อาดี
8. ข้อใดกล่าวถึงคำว่า ทิฐิ ผิด
  ก. ใช้สระเสียงสั้น
  ข. มีสระเสียงเดียวกัน
  ค. มีพยัญชนะเสียงเดียวกัน
9. คำว่า ในใจ ประสมด้วยสระใด
  ก. สระ เ–
  ข. สระ โ–
  ค. สระ ใ–
10. ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า ใบชา
  ก. ไปดู
  ข. ในนา
  ค. ดูลา
11. ข้อใดมีสระต่างจากข้ออื่น
  ก. ลิเก
  ข. วิชา
  ค. บิดา
12. ข้อใดถูกต้อง
  ก. วรรณยุกต์มี 4 รูป 4 เสียง
  ข. วรรณยุกต์มี 4 รูป 5 เสียง
  ค. วรรณยุกต์มี 5 รูป 5 เสียง
13. ชื่อวรรณยุกต์อะไร
  ก. ไม้เอก
  ข. ไม้โท
  ค. ไม้จัตวา
14. รูปวรรณยุกต์ของไม้ตรี คือข้อใด
  ก.
  ข.
  ค.
15. ข้อใดอ่านผิด
  ก. ปู – โท – ปู้
  ข. ปู – ตรี – ปู๊
  ค. ปู – จัตวา – ปู่
16. คำว่า แด่ มีเสียงวรรณยุกต์ใด
  ก. เสียงเอก
  ข. เสียงสามัญ
  ค. เสียงโท
17. คำว่า โอง ผันให้มีเสียงวรรณยุกต์ เอก ต้องให้รูปวรรณยุกต์ใด
  ก. ไม่มีรูปวรรณยุกต์
  ข.
  ค.
18. ข้อใด ไม่ใช่ อักษรกลาง
  ก. โบ
  ข. กา
  ค. ขาี
19. ตู – ตู่ –.....– ตู๊ – ตู๋ ข้อใดเป็นเสียงผันวรรณยุกต์ที่หายไป ตามลำดับขั้นเสียง
  ก. ตู้
  ข. ตี้
  ค. แต้
20. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
  ก. จา – จ่า – จ๊า – จ้า – จ๋า
  ข. จา – จ๋า – จ้า – จ่า – จ๊า
  ค. จา – จ่า – จ้า – จ๊า – จ๋า

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์