สรุปสาระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อหมายเลข 72 ประเภทของสื่อ  ใบความรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ใช้กับแผนการสอนที่  14  พระพุทธศาสนา ม. 3 ผู้ผลิต  .เมธินี  น้อยวงศ์  วันเดือนปีที่ผลิต มีนาคม  2552
จุดประสงค์    สรุปสาระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้

  

วันสำคัญ ตรงกับ สาระสำคัญ สาระเพิ่มช่วยจำ
วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน6 พระพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน เป็นวันสำคัญที่สุดได้รับการประกาศจาก ยูเนสโก ว่าเป็นวันสำคัญของโลกวันหนึ่ง
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 - พระพุทธเจ้าแสดงธรรม                 โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งถือเป็นหัวใจของศาสนา คือ- ทำความดี - ละเว้นความชั่ว- ทำใจให้บริสุทธิ์- มีเหตุการณ์สำคัญ คือ  จาตุรงคสันนิบาต - ฆ  หัวเหมือนเลข 3 ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 พระอรหันต์มาประชุมกันเหมือนประชุมนักเรียนให้โอวาท- พระพุทธเจ้าแสดงธรรม      ชื่อโอวาทปาติโมกข์
วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 - พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้พระโกณฑัญญะบรรลุอรหันต์ทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  - ฬ คล้ายเลข ๘ ไทยคือเดือน 8- สัญลักษณ์ของพระธรรม คือ รูปธรรมจักร  ธรรมแรกที่พระพุทธเจ้าแสดง คือธรรมจักรกัปวัตตนสูตรหรืออริยสัจ4
วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 - เป็นพิธีสงฆ์โดยเฉพาะ                   ในพุทธกาล การคมนาคมไม่เจริญพระสงฆ์จาริกในหน้าฝนเหยียบสัตว์เล็กและข้าวกล้าเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงมีบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์ทุกรูปจำพรรษา 3 เดือน ในฤดูฝน เป็นวันเดียวที่เป็นแรม 1 ค่ำต่อวันอาหสาฬหบูชา-ถวายเทียนประจำพรรษา-ถวายผ้าอาบน้ำฝน

    

วันสำคัญ ตรงกับ สาระสำคัญ สาระเพิ่มช่วยจำ
วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 เป็นวันที่ทำพิธีออกพรรษาหลังจากพระสงฆ์อยู่จำพรรษาครบ 3  เดือน เรียกอีกอย่างว่า วันมหาปวารณา คือเป็นวันที่พระสงฆ์ในวัดทุกรูปจะปวารณาให้โอกาสแก่กัน      ในการว่ากล่าวตักเตือนกันได้ หลังออกพรรษา 1 วัน คือวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จะมีพิธีทำบุญใหญ่ เรียกว่าตักบาตรเทโว จากคำว่า เทโวโรหณะ หมายถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากไปจำพรรษา 3 เดือนเพื่อเทศน์โปรดพุทธมารดา

   

สร้างโดย: 
ครูเมธินี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์