สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1 

1. โรงเรียน ระยองวิทยาคม
ที่อยู่ 179 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ชื่อทีม B-II-A
ชื่อเรื่อง คณิต คิดง่ายจัง
สมาชิก นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
นางสาวณัฐชยา สมานมิตร สถานะ นักเรียน
นางสาวสุจิต อุตภาพ สถานะ นักเรียน
นางสาวกรกมล มีสบาย สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ นนทบุรี ปากเกร็ด
ชื่อทีม เทวดาส่งมากวน
ชื่อเรื่อง คิดเลขมหาสนุก
สมาชิก เด็กชายจิรายุ ลิ้มปทุม สถานะ นักเรียน
เด็กชายจักริน เลิศนิมิตร สถานะ นักเรียน
เด็กชายวรายุทธ สถานะ นักเรียน
นายธรรมราช บุญทิพเจริญ สถานะ ครู
3. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12  ถนนพระยาสุเรนท์ 35 พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน  คลองสามวา  กรุงเทพ ฯ 10510
ชื่อทีม P&E@SMP4
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์
สมาชิก นางสาววรรณี   กิจผดุง สถานะ ครู
นางสาวกุสุมาวดี   โคตะรักษ์ สถานะ ครู
เด็กหญิงศิรภัสสร  เหมกรณ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงไอรดา   สุวรรณประทีป สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4-5 หมู่ 6 ติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ชื่อทีม หนูตะเภา
ชื่อเรื่อง คณิตคิดปัญหา
สมาชิก นายเอกพล  แหวนทองคำ สถานะ นักเรียน
นายสุรธัช  ศรีบุญเรือง สถานะ นักเรียน
นายกษิดิส  ศักดิ์ฤทธิ์ชัย สถานะ นักเรียน
ครูสิทธิพร  บุญโยดม สถานะ ครู
5. โรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ที่อยู่ 191 ม.3 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม MTP
ชื่อเรื่อง สนุกคิดคณิตง่ายๆ
สมาชิก นางสาวนิเกต  ธนูศิลป์ สถานะ ครู
นางสาวพรรณธิดา  คำนวน สถานะ นักเรียน
นางสาวรัตติกาล  ขาวงาม สถานะ นักเรียน
นางสาวศุภลักษณ์  ธรรมสาร สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน เล็กโกเมศอนุสรณ์
ที่อยู่ 38/2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลวังดาล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อทีม เล็กโกเมศทีม
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์ไม่ยากแบบที่คิด
สมาชิก นางสาวรุ่งรัตน์ คานชัยภูมิ สถานะ ครู
เด็กชายสุทธิชัย  วงมีชัย สถานะ นักเรียน
เด็กชายสายชล  อังสุวัฒนา สถานะ นักเรียน
เด็กชายกษิดิศ  ไพรสน สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม @SMP4
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายจรณินท์ บุญเกื้อ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรวิสรา เยาว์วัฒนากุล สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน เทคโนโลยีชลบุรี
ที่อยู่ 80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ชื่อทีม The Vampish
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา
สมาชิก นายนัฐวุฒิ หาแพง สถานะ นักเรียน
นายกวิน  กลิ่นกุหลาบทอง สถานะ นักเรียน
นายกิตติภณ  โนทะ สถานะ นักเรียน
ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ สถานะ ครู
9. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นางสาววรรณี กิจผดุง สถานะ ครู
เด็กชายณัชพล ธนทรัพย์อำไพ สถานะ นักเรียน
เด็กชายธีรัช ทีรฆาภิบาล สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง การชั่ง ตวง วัด
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นางสาววรรณี กิจผดุง สถานะ ครู
เด็กชายชาญ สอดศรี สถานะ นักเรียน
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญวัฒน์วรานนท์ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์