สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2 

1. โรงเรียน วารีเชียงใหม่
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 59  หมู่ 6  ถ.มหิดล  ต.หนองหอย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000
ชื่อทีม NinaVaree
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์น่ารู้
สมาชิก เด็กหญิงวรรณวรินทร์   เย็นสุข สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงกรกนก  รัชชุศิริ สถานะ นักเรียน
เด็กชายณัชทสิทธิ์   ทองทอดทาน สถานะ นักเรียน
นางสาวปราณิศา  ทองคำต้า สถานะ ครู
2. โรงเรียน พนัสพิทยาคาร
ที่อยู่ 52 หมู่ที่4 ตำบลกุฎโง้ง  อำเภอพนัสนิคม   จังหวัดชลบุรี   20140
ชื่อทีม TVXQสู้ๆ
ชื่อเรื่อง เศษส่วน
สมาชิก กฤติธี อนันต์ สถานะ นักเรียน
สมฤทัย บุญชู สถานะ นักเรียน
ชนิศรา แซ่มู่ สถานะ นักเรียน
ไพศาล สุขสถิตย์ สถานะ ครู
3. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็จ จ. นนทบุรี 11120
ชื่อทีม tan
ชื่อเรื่อง เก่งคณิต
สมาชิก สวนะ  คงเสือ สถานะ นักเรียน
ธุวชิต  หาญสวัสดิ์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายอนวัช นัดสูงวงษ์ สถานะ นักเรียน
อยู่ระหว่างรอชื่อเพิมเติม สถานะ
4. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อทีม มะพร้าวห้าว
ชื่อเรื่อง จำนวนนับที่เกินล้าน
สมาชิก เด็กชายปรีชาพงศ์ หล่มเพชร สถานะ นักเรียน
เด็กชายศิวกร แพงไธสง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงเข็มอัปสร บำรุงเพชร สถานะ นักเรียน
นายอาภากร ปานอยู่ สถานะ ครู
5. โรงเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ชื่อทีม บึงพระน้อย
ชื่อเรื่อง จำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งล้าน
สมาชิก นางอัญชลีพร ลาบุญ สถานะ ครู
นางสาวศรัณย์พร มีดี สถานะ นักเรียน
นางสาวพรรษา ฉิมมา สถานะ นักเรียน
นางสาวกมลชนก สิริยานนท์ สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อทีม เด็กไอที
ชื่อเรื่อง เศษส่วน
สมาชิก เด็กหญิงสุภิญญา ภิญโญทรัพย์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายภิญโญ ภิญโญทรัพย์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณภรณ์ พรจันทึก สถานะ นักเรียน
นายอาภากร ปานอยู่ สถานะ ครู
7. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15  พระยาสุเรนทร์35  แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กทม. 10510
ชื่อทีม J&N @SMP4
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์
สมาชิก นางสาววรรณี กิจผดุง สถานะ ครู
นางสาวกาญจนาภร ปานทอง  สถานะ ครู
ธนพล ด้วงแสง สถานะ นักเรียน
จูน พูลฤทธิ์  สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ต.บ้านเพชร   อ.ภูเขียว   จ.ชัยภูมิ
ชื่อทีม รักคณิต
ชื่อเรื่อง สมการ
สมาชิก เด็กหญิงธัญญารัตน์ หมู่หัวนา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณภรณ์ พรจันทึก สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศิริฤทัย  กองศรี สถานะ นักเรียน
นายอาภากร ปานอยู่ สถานะ ครู
9. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง รูปทรงเรขาคณิต
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นางสาววรรณี กิจผดุง สถานะ ครู
เด็กชายพลาธิป อู่ทิมัฆพร สถานะ นักเรียน
เด็กชายกนกพล หลักบุญ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์