สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3

1. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ได้รับใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อทีม stanby
ชื่อเรื่อง ทฤษฎีบทพีธาโกรัส
สมาชิก นางสาวชุติมา ชำนิ สถานะ ครู
นายนันทพล สิทธิสุวรรณ สถานะ ครู
นางนิตยา นาโควงษ์ สถานะ ครู
นางสาวชนาพร สีชัยปัญหา สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 ม.23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ชื่อทีม วนาลัย2
ชื่อเรื่อง รูปทรงเรขาคณิต
สมาชิก นายสุรเชษฐ อนุมาตร์ สถานะ ครู
เด็กหญิงฐิติญา แก่นจันทร์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวิชุดา พิมูล สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงนิภาพร พงษ์เพชร สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ได้รับใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อทีม stanby
ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
สมาชิก นางสาวชุติมา ชำนิ สถานะ ครู
นายนันทพล สิทธิสุวรรณ สถานะ ครู
นางนิตยา นาโควงษ์ สถานะ ครู
นางสาวชนาพร สีชัยปัญหา สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ได้รับใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อทีม stanby
ชื่อเรื่อง เส้นขนาน
สมาชิก นางสาวชุติมา ชำนิ สถานะ ครู
นายนันทพล สิทธิสุวรรณ สถานะ ครู
นางนิตยา นาโควงษ์ สถานะ ครู
นางสาวชนาพร สีชัยปัญหา สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
ที่อยู่ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
ชื่อทีม punyalear.b
ชื่อเรื่อง จำนวนจริง
สมาชิก บุญสม ปัญญาเหลือ สถานะ ครู
นิรุต ราญมีชัย สถานะ ครู
กิติรัตน์ เบ้าลี สถานะ ครู
ชลธิยา โทรัตน์ สถานะ ครู
6. โรงเรียน โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
ที่อยู่ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
ชื่อทีม โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
ชื่อเรื่อง ระบบจำนวน
สมาชิก บุญสม ปัญญาเหลือ สถานะ ครู
เด็กหญิงด.ญ ชลัญดา บุรีขันธ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงณัฐธิดา เดชสอน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศิริรัตน์ น้อยสะดี สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ได้รับใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อทีม stanby
ชื่อเรื่อง รูปทรงทางเรขาคณิต
สมาชิก นางสาวชุติมา ชำนิ สถานะ ครู
นายนันทพล สิทธิสุวรรณ สถานะ ครู
นางนิตยา นาโควงษ์ สถานะ ครู
นางสาวชนาพร สีชัยปัญหา สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ได้รับใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อทีม stanby
ชื่อเรื่อง การวัด
สมาชิก นางสาวชุติมา ชำนิ สถานะ ครู
นายนันทพล สิทธิสุวรรณ สถานะ ครู
นางนิตยา นาโควงษ์ สถานะ ครู
นางสาวชนาพร สีชัยปัญหา สถานะ นักเรียน
9. โรงเรียน บึงมะลูวิทยา
ที่อยู่ 175 หมู่ 1 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ชื่อทีม เด็กเรียบร้อย
ชื่อเรื่อง จำนวนเต็ม
สมาชิก นางสาวเพียรศิริ พิมพ์ทราย สถานะ ครู
เด็กหญิงกมลทิพย์ คำภา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงหทัยวรรณ อินตะนัย สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศศิธร พวงพันธ์ สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Atomica
ชื่อเรื่อง รักคณิต
สมาชิก ปิยะพร ตรัยสิงห์พิทักษ์ สถานะ นักเรียน
ณ ตวัน ต่อเจริญวศิน สถานะ นักเรียน
ณัฐธ๊ร์ มีประเสริฐ สถานะ นักเรียน
ธรรมราช  บุญทิพย์เจริญ สถานะ ครู
11. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม SJP
ชื่อเรื่อง เลขฐาน
สมาชิก ครูสายฝน อุ่นเพชร สถานะ ครู
เด็กชายไกรวิศ กปิลกาญจน์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายชัยนันท์ ระเบียบการดี สถานะ นักเรียน
เด็กชายจิรายุ สถานะ นักเรียน
12. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1120
ชื่อทีม PeNTelL
ชื่อเรื่อง สมการ
สมาชิก เด็กหญิงวรนุช นุตบันเทิง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงทิตย์ชนาพร เลียงแก้วประทุม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงชนากานต์ สุขพิบูลย์ สถานะ นักเรียน
ธรรมราช บุญทิพย์เจริญ สถานะ ครู
13. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม think positive
ชื่อเรื่อง ความเท่ากันทุกประการ
สมาชิก จิตรานุช นุตบันเทิง สถานะ นักเรียน
อริญญา ธีระเกียรติกำจร สถานะ นักเรียน
วิชญ์วศิน ประภารัตน์ สถานะ นักเรียน
ธรรมราช บุญทิพย์ สถานะ ครู
14. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม NYN
ชื่อเรื่อง นักคณิตศาสตร์กับชีวิตที่แตกต่างในโลกความเป็นจริง
สมาชิก สุวินนท์ พฤกษ์วัฒนาชัย สถานะ นักเรียน
อติพร ตั้งจิตสระธรรม สถานะ นักเรียน
ณัฏฐณิชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สถานะ นักเรียน
ครูสายฝน อุ่นเพชร สถานะ ครู
15. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/47 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม ดิจิตอล สาระการเรียนรู้
ชื่อเรื่อง เลขแสนสนุก
สมาชิก เด็กหญิงธาวินี คงธนะพานิช สถานะ นักเรียน
นางสาวนงลักษณ์ วาสุกรี สถานะ ครู
นางสาวเสาวคนธ์ ณ น่าน สถานะ ครู
เด็กชายธิเบศร์ เศวตอมรกุล สถานะ นักเรียน
16. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/47 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม project1
ชื่อเรื่อง การแปรผัน
สมาชิก เด็กชายสารัช เที่ยงวัน สถานะ นักเรียน
เด็กชายนรวิชญ์ อยู่โต สถานะ นักเรียน
เด็กชายยุทธนัท ตะริโย สถานะ นักเรียน
นางสาวสายฝน อุ่นเพชร สถานะ ครู
17. โรงเรียน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ที่อยู่ 84 ม. 4  ต. ลำไทร  อ. วังน้อย  จ. พระนครศรีอยุธยา
ชื่อทีม TAWEESAK
ชื่อเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
สมาชิก นายทวีศักดิ์ รอบรู้ สถานะ ครู
เด็กชายภมร อยู่ทอง สถานะ นักเรียน
เด็กชายอนุภาพ เรียนศิลป์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอลิษา ทองย้อย สถานะ นักเรียน
18. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม think positive
ชื่อเรื่อง ประวัตินักคณิตศาสตร์
สมาชิก จิตรานุช นุตบันเทิง สถานะ นักเรียน
อริญญา ธีระเกียรติกำจร สถานะ นักเรียน
วิชญ์วศิน ประภารัตน์ สถานะ นักเรียน
ธรรมราช บุญทิพย์เจริญ สถานะ ครู
19. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม life and gentle!
ชื่อเรื่อง จำนวนจริง ฯลฯ
สมาชิก เด็กหญิงตัสมา โพแตง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศลิษา ลีลานุภาพ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงณัฐชา สิริปราชญา สถานะ นักเรียน
ครูวารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
20. โรงเรียน ไทรน้อย
ที่อยู่ 127 หมู่ 5 ถ.ต้นเชือก-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ชื่อทีม Sketchpad
ชื่อเรื่อง Sketchpad
สมาชิก นายจีรายุ โฮ สถานะ นักเรียน
นายพุฒิพงศ์ วงศ์รัก สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวิไลวรรณ ช้างเกิด สถานะ นักเรียน
นางสาวพัฒน์สุดา โต้ตอบ สถานะ ครู
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์