สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 4

1. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์นางรอง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม มือน้อยๆ รักที่จะคว้าดาว
ชื่อเรื่อง เซตและการดำเนินการบนเซต
สมาชิก นางสาวเตือน พรมภมร สถานะ ครู
นายทีปกร กล้าเดช สถานะ นักเรียน
นายนัฏชา สุขเกตแก้ว สถานะ นักเรียน
นายณัฐภัทร์  วิเศษทรัพย์ สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน พระแก้ววิทยา
ที่อยู่ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ชื่อทีม dreamprakeaw
ชื่อเรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องการเชื่อมประพจน์
สมาชิก นางสุพิชฌาย์ เทศทอง สถานะ ครู
นายมนัด เทศทอง สถานะ ครู
นางน้ำนิ่ง ทรงกุล สถานะ ครู
นายวิทวัส  เสมอดี สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ได้รับใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อทีม stanby
ชื่อเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
สมาชิก นางสาวชุติมา ชำนิ สถานะ ครู
นายนันทพล สิทธิสุวรรณ สถานะ ครู
นางสาวสมพิศ เอี่ยมสุวรรณ สถานะ ครู
นางสาวชนาพร สีชัยปัญหา สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ได้รับใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อทีม stanby
ชื่อเรื่อง ภาคตัดกรวย
สมาชิก นางสาวชุติมา ชำนิ สถานะ ครู
นายนันทพล สิทธิสุวรรณ สถานะ ครู
นางสาวสมพิศ เอี่ยมสุวรรณ สถานะ ครู
นางสาวชนาพร สีชัยปัญหา สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อทีม stanby
ชื่อเรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
สมาชิก นางสาวชุติมา ชำนิ สถานะ ครู
นายนันทพล สิทธิสุวรรณ สถานะ ครู
นางสาวสมพิศ เอี่ยมสุวรรณ สถานะ ครู
นางสาวชนาพร สีชัยปัญหา สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 ม.23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม วนาลัย7
ชื่อเรื่อง ภาคตัดกรวย
สมาชิก นายสุรเชษฐ อนุมาตร์ สถานะ ครู
นางสาวสุภรัตน์ วิเวก สถานะ นักเรียน
นางสาวนภอร ผาเจริญ สถานะ นักเรียน
นางสาวอานนท์ อินทร์วงศ์ สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ชื่อทีม Chance
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สมาชิก นางสาวน้ำทิพย์ หวังวิวัฒน์เจริญ สถานะ นักเรียน
นางสาวศิรินดา เครือวัฒนกุล สถานะ นักเรียน
นายประธาน จารุพูนผล สถานะ นักเรียน
นางสาวอารมณ์ จุลมณฑล สถานะ ครู
8. โรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ที่อยู่ 212 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ชื่อทีม สวยค่ะ
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์ประยุกต์
สมาชิก นางสาวศราวดี ศรีสุวรรณ สถานะ นักเรียน
นางสาวศิริรัตน์ ศรีปัญญา สถานะ นักเรียน
นางสาวจิราพร กันทะวัง สถานะ นักเรียน
นางสาวจารุณี กายันต์ สถานะ ครู
9. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีี 11120
ชื่อทีม BabyMine
ชื่อเรื่อง เลขมหาสนุก
สมาชิก เสาวคนธ์ ณ น่าน สถานะ ครู
พิภัชพล ศรีเจริญจิตร์ สถานะ นักเรียน
ธราธิป ไม้ไทย สถานะ นักเรียน
ณัฐชนน เลิศศิล สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน อุตรดิตถ์ ผลงานครบถ้วน เอกสารขาดใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ
ที่อยู่ 15 ถนนอินใจมี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อทีม laneut
ชื่อเรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลม
สมาชิก นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง สถานะ ครู
นางสาวพรธนิตว์ กรัฑกาญจน์ สถานะ นักเรียน
นางสาวชุติมณฑน์ มังจักร์ สถานะ นักเรียน
นางสาวชนนิกานต์ มังจักร์ สถานะ นักเรียน
11. โรงเรียน ปัญญาวรคุณ
ที่อยู่ เลขที่ 8 ม.2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
ชื่อทีม จิมอกวง
ชื่อเรื่อง ติวคณิตพิชิตAdmission
สมาชิก นางสาวเสาวลักษณ์ มโนภิรมย์ สถานะ ครู
นายเอกสิทธิ์ กังวานสกล สถานะ นักเรียน
นายภัทรพล ม่วงรอด สถานะ นักเรียน
นายจิรวุฒิ ลีละสุนทเลิศ สถานะ นักเรียน
12. โรงเรียน คันโช้งพิทยาคม
ที่อยู่ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อทีม เวกเตอร์
ชื่อเรื่อง เวกเตอร์
สมาชิก นายวีรชัย ปอแก้ว สถานะ ครู
นางสาววรรณภา คำตา สถานะ นักเรียน
นางสาวทิพธัญญา มีมา สถานะ นักเรียน
นายภูมิ เจริญเรือง สถานะ นักเรียน
13. โรงเรียน ปัญญาวรคุณ
ที่อยู่ เลขที่ 8 ม.2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
ชื่อทีม จิมอกวง
ชื่อเรื่อง ติวคณิตพิชิตAdmission
สมาชิก นางสาวเสาวลักษณ์ มโนภิรมย์ สถานะ ครู
นายเอกสิทธิ์  กังวานสกล สถานะ นักเรียน
จิรวุฒิ  ลีละสุนทเลิศ สถานะ นักเรียน
นายภัทรพล  ม่วงรอด สถานะ นักเรียน
14. โรงเรียน นครนายกวิทยาคม
ที่อยู่ ข1-330 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
ชื่อทีม NWKstudio
ชื่อเรื่อง การหาความน่าจะเป็น
สมาชิก นางสาวสุชิรา  มีอาษา สถานะ ครู
นายนิพิฐพนธ์  ปะนามะสา สถานะ นักเรียน
นายภูริพันธ์  สืบเชื้อ สถานะ นักเรียน
นางสาววรรณี  โคพิชัย สถานะ นักเรียน
15. โรงเรียน ระยองวิทยาคม
ที่อยู่ 179 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ชื่อทีม Loading
ชื่อเรื่อง solve it
สมาชิก อาจารย์ชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
นายพิริยะ ภิบาลกุล สถานะ นักเรียน
นางสาวบุศริน เชื้อวัชรินทร์ สถานะ นักเรียน
นางสาวปาลิตา อินทร์พรหม สถานะ นักเรียน
16. โรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 134 ม.11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
ชื่อทีม Inspiration
ชื่อเรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ
สมาชิก นายวีรภัทร  กันแก้ว สถานะ ครู
นางสาวสิริกัญญา  อินตุ่น สถานะ นักเรียน
นางสาวศุภนารี  ดวงอาภัย สถานะ นักเรียน
นางสาวรุ่งทิวา  บุญมา สถานะ นักเรียน
17. โรงเรียน มัธยมพระราชทานนายาว
ได้รับใบสมัครแล้ว
ที่อยู่ หมู่ 18 คุ้มทุ่งเหียง เขตสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง ฟังก์ชัน
สมาชิก นางสาวประกายดาว ศรีสงคราม สถานะ ครู
นางสาวหทัยรัตน์ สิงโตศิริ สถานะ นักเรียน
นางสาวอภิญญา สีดี สถานะ นักเรียน
นางสาวภรณ์ภิมน วงค์หงษ์ สถานะ นักเรียน
18. โรงเรียน มัธยมพระราชทานนายาว
ได้รับใบสมัครแล้ว
ที่อยู่ 342 หมู่ 18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง สวนพฤกษศาสตร์
สมาชิก นายสมชาย เสงี่ยมจิตร์ สถานะ ครู
นายปฏิภาน กอนคอน สถานะ นักเรียน
นายภานุศักดิ์ น้อยนาง สถานะ นักเรียน
นายณัฐพงษ์ พลเยี่ยม สถานะ นักเรียน
19. โรงเรียน บัณฑิตศึกษาลัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 136 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง ประวัตินักคณิตศาสตร์
สมาชิก นายอานนท์ คงอินทร์ สถานะ ครู
นายกติกิท ศิวะฤทธิกูล สถานะ นักเรียน
นายณัฐพล ชัยศรี สถานะ นักเรียน
นายนพรัตน์ นิ่มทับทิม สถานะ นักเรียน
20. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ได้รับใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง สถิติ
สมาชิก นายนันทพล สิทธิสุวรรณ สถานะ ครู
นางสาวสมพิศ เอี่ยมวุวรรณ สถานะ ครู
นางสาวชุติมา ชำนิ สถานะ ครู
นางสาวชนาพร สีชัยปัญหา สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์