สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ช่วงชั้นที่ 1 

1. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม Historian's Land
ชื่อเรื่อง ครอบครัวของหนู
สมาชิก นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณพร สถานะ ครู
นางสาวฐาปณีย์ ภูมิสุรกุล สถานะ นักเรียน
นางสาววันฤดี พึ่งความชอบ สถานะ นักเรียน
นายนนทกร วงษ์สุวรรณ สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม power dreamteam
ชื่อเรื่อง spesocial
สมาชิก ดวงใจ ทองเพ็ง สถานะ ครู
เหมือนแพร กุสลานุภาพ สถานะ นักเรียน
เกษราณี ศรีจันทร์ สถานะ นักเรียน
ณัฐวดี สุขุมาลวัฒน์ สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12  ถนนพระยาสุเรนท์ 35 พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน  คลองสามวา  กรุงเทพ ฯ 10510
ชื่อทีม B&A@SMP4
ชื่อเรื่อง สังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม
สมาชิก นางสาววิรุณ พุกสวัสดิ์ สถานะ ครู
นางสาวกุสุมาวดี โคตะรักษ์ สถานะ ครู
เด็กชายชาญ สอดศรี สถานะ นักเรียน
เด็กชายเศรษฐวุฒิ บุญวัฒน์วรานนท์ สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม @SMP4
ชื่อเรื่อง สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สมาชิก น.ส.เสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
ด.ช.จรณินท์ บุญเกื้อ สถานะ นักเรียน
ด.ญ.วรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
ด.ญ.รวิสรา เยาว์วัฒนากุล สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์น่ารู้
สมาชิก นางสาวทิพวิมล กิสันเทียะ สถานะ ครู
นายปัญจะ ปาโส สถานะ นักเรียน
นางสาวรัชต์กนก วิริยพงษ์สุกิจ สถานะ นักเรียน
นางสาวปิยวรรณ นวลประเสริฐสุข สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง มารยาทไทย
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นางสาววิรุณ พุกสวัสดิ์ สถานะ ครู
ด.ช. ชานน ชนวัฒนะกูล สถานะ นักเรียน
ด.ช. สรัช สุวรรณอัมพร สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง ประเพณีไทย 4 ภาค
สมาชิก นายวีระพงษ์ แสงเพ็ชร์ สถานะ ครู
นางสาววิรุณ พุกสวัสดิ์ สถานะ ครู
ด.ญ. ศิรภัสสร เหมกรณ์ สถานะ นักเรียน
ด.ญ. ไอรดา สุวรรณประทีป สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์