สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มศิลปะ  ช่วงชั้นที่ 2 

1. โรงเรียน บ้านกุดนาแก้ว
ที่อยู่ บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 7 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ 33150
ชื่อทีม procom
ชื่อเรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
สมาชิก นายบัญชา แข่งขัน สถานะ ครู
นายสมบูรณ์ สุระเสน สถานะ ครู
นางศิริพร มะโนรัตน์ สถานะ ครู
นางยุพนันท์ สุขหมั่น สถานะ ครู
2. โรงเรียน ดรุณานุกูลหัวถนน ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 367/5 หมู่ 4  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย อ.พรานกระต่าย  จ.กำแพงเพชร   62110
ชื่อทีม 3 ดรุณี
ชื่อเรื่อง ระบำ รำ เต้น
สมาชิก นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ สถานะ ครู
เด็กหญิงสิริพร เงินทอง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงนิลวรรณา แซ่จ๋าว สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงเอมวิภา อันยงค์ สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน ชุมชนวัดบางไผ่ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่ 15 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ชื่อทีม เด็กวัดหัดวาด
ชื่อเรื่อง ภาพลายเส้น
สมาชิก นางสาวพชร  รวยทรัพย์ สถานะ ครู
นายน้อม บุญแต่ง สถานะ ครู
เด็กหญิงอภิญญา อินทรเทศ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงภิริรัตน์ กันยา สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน วัดโบราณหลวง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ หมู่ 1 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  64130
ชื่อทีม เด็กดี
ชื่อเรื่อง การละเล่นเด็กไทย
สมาชิก เด็กชายภูมี กันยาสนธ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงนวพรรณ ประชัน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงยุพา ชุมภูกาศ สถานะ นักเรียน
นายเชาวลิต ประดิษฐ์ สถานะ ครู
5. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อทีม เพชรสีรุ้ง
ชื่อเรื่อง การวาดภาพระบายสี
สมาชิก เด็กชายพรประชา ลาดก่าน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงชไมพร คามตะศิลา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงเข็มอัปสร บำรุงเพชร สถานะ นักเรียน
นายอาภากร ปานอยู่ สถานะ ครู
6. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ เลขที่ 12  ถนนพระยาสุเรนท์ 35 พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน  คลองสามวา  กรุงเทพ ฯ 10510
ชื่อทีม B&E@SMP4
ชื่อเรื่อง ศิลปะ
สมาชิก นางวนิดา เมฆญารัชชนานนท์ สถานะ ครู
นายวีรพงษ์ แสงเพชร์ สถานะ ครู
เด็กชายอรรณพ วัฒถโกวิท สถานะ นักเรียน
เด็กชายพงศธร ศรีสดเลิศ สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ เลขที่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม @SMP4
ชื่อเรื่อง ศิลปะ
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายจรณินท์ บุญเกื้อ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรวิสรา เยาว์วัฒนากุล สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ เลขที่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย
สมาชิก นางสาวกาญจนภร ปานทอง สถานะ ครู
นางสาวนงนุช ทับทิม สถานะ ครู
เด็กหญิงนริศา เหมะรัต สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุภชัย ชดช้อย สถานะ นักเรียน
9. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ เลขที่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง ทัศนธาตุพื้นฐาน
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นางวนิดา เฆฆญารัชชานนท์ สถานะ ครู
เด็กหญิงวรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
เด็กชายอภิวุฒิ พุฒิพินิจ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์