สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มศิลปะ  ช่วงชั้นที่ 4 

1. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 ม.23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม วนาลัย8
ชื่อเรื่อง ลายไทย
สมาชิก นายสุรเชษฐ อนุมาตร์ สถานะ ครู
นางสาวศศิวิมล บุญละคร สถานะ นักเรียน
นางสาวสุภรัตน์ วิเวก สถานะ นักเรียน
นางสาวสุรีรัตน์ บุญเริ่ม สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน ปากท่อพิทยาคม
ที่อยู่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ชื่อทีม paktho02
ชื่อเรื่อง ดนตรีไทย
สมาชิก นายพัฒนวิทย์ เทศอ้น สถานะ นักเรียน
นายเตวิช โต้ตอบ สถานะ นักเรียน
นายอานนท์ อุ่นเมือง สถานะ นักเรียน
นายไตรรงค์  โต้ตอบ สถานะ ครู
3. โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 668 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ชื่อทีม Black hole Master
ชื่อเรื่อง นาฏศิลป์ไทย
สมาชิก นางลำจวน อินทะกูล สถานะ ครู
นายณัฐพงษ์ กองโปธิ สถานะ ครู
นายภาณุพงศ์ บุญษร สถานะ นักเรียน
นางสาวจุฑามาศ รังแก้ว สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ที่อยู่ 117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ชื่อทีม I don't know
ชื่อเรื่อง Animation ง่ายๆด้วยมือคุณ
สมาชิก นางรุ่งกานต์ วังบุญ สถานะ ครู
นายวณิช หอมมณี สถานะ นักเรียน
นายชนสรณ์ หาญเจริญกิจ สถานะ นักเรียน
นายฐิติวุฒิ ปิ่นหย่า สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน วารีเชียงใหม่
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 59 ม.6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ชื่อทีม the winner
ชื่อเรื่อง Learning Art
สมาชิก นายสรวัฒน์ ยามสุข สถานะ ครู
นางสาวพรรณิภา พงษ์เขียว สถานะ นักเรียน
นางสาวพชรภา  พงษ์เขียว สถานะ นักเรียน
นางสาวกานต์รวี สุวรรณวิชนีย์ สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน วารีเชียงใหม่
ที่อยู่ 59 ม.6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ชื่อทีม Varee2
ชื่อเรื่อง Love Art
สมาชิก นายสรวัฒน์ ยามสุข สถานะ ครู
นางสาวนิโลบล อักษรโศภณพันธ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวพณิตา แสงจันทมณี สถานะ นักเรียน
นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุวรรณ สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม BLUA  DARGON
ชื่อเรื่อง หัตถกรรมไทย
สมาชิก นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรรักษา สถานะ นักเรียน
นางสาวสุพัตรา นมัสศิลา สถานะ นักเรียน
นางสาวโสภาพรรณ ศรีราช สถานะ นักเรียน
นายนพรัตน์ เจ๊กไธสง สถานะ ครู
8. โรงเรียน พุทไธสง
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ต.พุทไธสง  อ.  พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์  31120
ชื่อทีม hanagru
ชื่อเรื่อง หัตถกรรมไทย
สมาชิก นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรรักษา สถานะ นักเรียน
นางสาวสุพัตรา นมัสศิลา สถานะ นักเรียน
นางสาวโสภาพรรณ ศรีราช สถานะ นักเรียน
นายนพรัตน์ เจ็กไธสง สถานะ ครู
9. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม ppm
ชื่อเรื่อง เครื่องดนตรีไทย
สมาชิก นางสาวประภัสสร โพธิบัติ สถานะ นักเรียน
นางสาวพูนทรัพย์ กำไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวเมวิกา สูบไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวอิสยา ถือสยม สถานะ ครู
10. โรงเรียน ลับแลพิทยาคม
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว
ที่อยู่ ถนนอินใจมี หมู่ที่ 13 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
ชื่อทีม Scofield
ชื่อเรื่อง History of Arts
สมาชิก นางจิตราภา ทองเหลือง สถานะ ครู
นายคุณากร ใชยเสน สถานะ นักเรียน
นายอาภัสพงศ์ ทองเหลือง สถานะ นักเรียน
นางสาวนันทภรณ์ เที่ยงเมตตา สถานะ นักเรียน
11. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 53 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อทีม นรคีตกวี
ชื่อเรื่อง เสน่ห์เครื่องสายไทย
สมาชิก ณัฏฐกัญญา สถานะ ครู
นางสาวชินาพร  พงศ์ศักดิ์ศรี สถานะ นักเรียน
ณัฏฐนิช เหล่าบุศณือนันต์ สถานะ นักเรียน
จีราพรรณ ถิ่นทัพไทย สถานะ นักเรียน
12. โรงเรียน เสลภูมิ
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ
ที่อยู่ 156 ม.1 ถนนแจ้งสนิท  ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ชื่อทีม ศิลาธรรม 4
ชื่อเรื่อง ทัศนศิลป์
สมาชิก นางสาวอรุโณทัย  สีหาเสน สถานะ นักเรียน
นายอดุลย์  ครองหนองขาม สถานะ นักเรียน
นางสาวพรพิศ  แพงสุ่ย สถานะ นักเรียน
นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ สถานะ ครู
13. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
หมายเหตู ต้องมีครูที่ปรึกษา 1 คน ในทีม กรุณาเพิ่มชื่อครูที่ปรึกษาแทน และช่วยแจ้งด้วยว่าจากโรงเรียนอะไร ส่งประกวดสาระไหน ช่วงชั้นไหน อยู่ในรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ ส่งมาที่ webmaster@thaigoodview.com
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
ชื่อทีม three  views
ชื่อเรื่อง บรรเลงเพลงกีตาร์
สมาชิก สิริรัตน์  วีรพลังชัย สถานะ นักเรียน
ภัทราพร  ตันเจริญ สถานะ นักเรียน
ณัชชา  จิตรเพียรบุญ สถานะ นักเรียน
อยู่ระหว่างรอรายชื่อเพิ่มเติม สถานะ ครู
14. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ตำบล พุทไธสง อำเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม เด็กศิลป์ สายวิทญ์
ชื่อเรื่อง วิวัฒนาการของงานทัศนศิลป์
สมาชิก นายชาญ  สิ่วไธสง สถานะ ครู
นางสาว ศุภลักษณ์  เพียวงค์ สถานะ นักเรียน
นางสาวศศิธร  เลไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวปนัดดา ไกรจันทร์ สถานะ นักเรียน
15. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม wonderful
ชื่อเรื่อง รำวงมาตรฐาน
สมาชิก นางสาวพิกุล  เสนาสังข์ สถานะ นักเรียน
นางสาวฤดีมาส  ชำนิกล้า สถานะ นักเรียน
นางสาวสุกัญญา  ตัวไธสง สถานะ นักเรียน
นายชาญ  สิ่วไธสง สถานะ ครู
16. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ เลขที่1
ชื่อทีม เหรอ
ชื่อเรื่อง Siam of Art นักเรียน
สมาชิก นางสาว สิริพร อัครวราวงศ์ สถานะ นักเรียน
นางสาว สิรัชญา กัณหา สถานะ นักเรียน
นางสาว ทวินันท์ บุญยพันธุ์วรรณะ สถานะ นักเรียน
อาจารย์ สุทัศน์ สถานะ ครู
17. โรงเรียน แม่เมาะวิทยา
ที่อยู่ 1937 หม่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ชื่อทีม เดะรถม้า
ชื่อเรื่อง ศิลปวัฒนธรรมชาวล้านนา
สมาชิก นางสาววิศนี   สุธรรมปวง สถานะ นักเรียน
นายไตรรัตน์  นันต๊ะเครือ สถานะ นักเรียน
นายสรวง ศรีแก้วทุม สถานะ ครู
อยู่ระหว่างรอรายชื่อเพิ่มเติม สถานะ นักเรียน
18. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 92 ซ.มิตรคาม ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. 10300
ชื่อทีม IT's Cool
ชื่อเรื่อง ทฤษฏีศิลป์
สมาชิก นางสาวพริม ศักดิ์กำจร สถานะ นักเรียน
นางสาวชุติกาญจน์ นาวาล่อง สถานะ นักเรียน
นางสาวณิชา สังวรวุฒิคุณ สถานะ นักเรียน
นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ สถานะ ครู
19. โรงเรียน พุทไธสง
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 ต.บ้านเตย อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม โอชิ
ชื่อเรื่อง ประติมากรรม
สมาชิก นายแก่นกรุง กิจคติ สถานะ นักเรียน
นางสาววีณา มงคลศรี สถานะ นักเรียน
นางสาวมณีรัตน์ ไพรเนาว์ สถานะ นักเรียน
นายนพรัตน์ แจ๊กไธสง สถานะ ครู
20. โรงเรียน แม่เมาะวิทยา
ที่อยู่ 1937 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
ชื่อทีม เดะรถม้า
ชื่อเรื่อง ประเพณีแห่ช้างผ้า
สมาชิก นายไตรรัตน์  นันต๊ะเครือ สถานะ นักเรียน
นางสาววิศนี  สุธรรมปวง สถานะ นักเรียน
นายพชรพล  พรรษาวนัส สถานะ นักเรียน
นายสรวง  ศรีแก้วทุม สถานะ ครู
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์