สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 2

1. โรงเรียน วัดท่าพระ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 30 ซ.จรัญฯ 4 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
ชื่อทีม thapra001 Team
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อนคู่ใจ
สมาชิก นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนเณร สถานะ ครู
เด็กหญิงนันทวรรณ สุมณีงาม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพรลภัส สุขนิ่ม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอุมาพร ปาชา สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน บ้านสระมาลา
ที่อยู่ ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ชื่อทีม สระมาลา
ชื่อเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)
สมาชิก นางสาวฟาตีฮะห์ มามะ สถานะ ครู
นายนิโซะ นิเลาะ สถานะ ครู
นายอนันต์ แวอุมา สถานะ ครู
นายอำพล นิรันดร์พุฒ สถานะ ครู
3. โรงเรียน อนุบาลลานสัก
ที่อยู่ หมู่ 2 อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ชื่อทีม อนุบาลลานสัก
ชื่อเรื่อง การเพาะเห็ดฟาง
สมาชิก ไตรรงค์ ณ วิเชียร สถานะ ครู
กัลยา แสงแก้ว สถานะ นักเรียน
สุภาภรณ์ กล้าการนา สถานะ นักเรียน
ไดซ์ กิตติพันธ์วรกุล สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน บ้านกุดนาแก้ว
ที่อยู่ บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 7 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ 33150
ชื่อทีม star bug
ชื่อเรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
สมาชิก นายบัญชา แข่งขัน สถานะ ครู
นายปกาศิต รัตนพันธ์ สถานะ ครู
นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง สถานะ ครู
นางยุพนันท์ สุขหมั่น สถานะ ครู
5. โรงเรียน บ่อหยวก(โรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ)
ที่อยู่ ม.3 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ชื่อทีม บีวาย2008
ชื่อเรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วย powerpoint 2003
สมาชิก นายประทีป คำตัน สถานะ ครู
นายสมหมาย ใจปิง สถานะ นักเรียน
นายวชิราวุฒิ อักขระ สถานะ นักเรียน
เด็กชายสมคิด ใจปิง สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน วารีเชียงใหม่ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 59  หมู่  6  ถ.มหิดล  ต.หนองหอย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000
ชื่อทีม Feather design
ชื่อเรื่อง Text & Graphic design
สมาชิก เด็กหญิงกรกนก รัชชุศิริ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณวรินทร์ เย็นสุข สถานะ นักเรียน
เด็กชายอภิวิชญ์ เหมะจันทร สถานะ นักเรียน
นางสาวปราณิศา ทองคำต้า สถานะ ครู
7. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ชื่อทีม กุหลาบ
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์
สมาชิก เด็กหญิงวริศรา สายหลักคำ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงปัญญาพร ศักดิ์สม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงเข็มอัปสร บำรุงเพชร สถานะ นักเรียน
นายอาภากร ปานอยู่ สถานะ ครู
8. โรงเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 410 ม.1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ชื่อทีม บึงพระน้อย
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมาชิก นางอัญชลีพร ลาบุญ สถานะ ครู
นางสาวพรรษา ฉิมมา สถานะ นักเรียน
นางสาวศรัณย์พร มีดี สถานะ นักเรียน
นางสาวกมลชนก สิริยานนท์ สถานะ นักเรียน
9. โรงเรียน เยาวเรศศึกษา ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 161 ถ.พโลชัย  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000
ชื่อทีม yrs
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
สมาชิก นายอุเทน พุ่มจันทร์ สถานะ ครู
เด็กชายพนมพร เลอลักษณ์ศิลป์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายธีระศักดิ์ ปลอดแสน สถานะ นักเรียน
เด็กชายหัตถชัย หลู่ สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
หมายเหตุ 1ทีมจำเป็นต้องมีสมาชิก 4 คน แจ้งมาที่ webmaster@thaigoodview.com พร้อมกับแจ้งด้วยว่าจากโรงเรียนอะไร ส่งประกวดสาระไหน ช่วงชั้นไหน อยู่ในรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่
ที่อยู่ 112 ม.6 ซ.เทศบาล 18 ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
ชื่อทีม june RANGER
ชื่อเรื่อง Take Care My Computer
สมาชิก อยู่ระหว่างรอรายชื่อเพิ่มเติม สถานะ
อยู่ระหว่างรอรายชื่อเพิ่มเติม สถานะ
อยู่ระหว่างรอรายชื่อเพิ่มเติม สถานะ
วีรวรรณ  วิรัชลาภ สถานะ ครู
11. โรงเรียน เสลภูมิ
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ
ที่อยู่ 156 ม.1 ถนนแจ้งสนิท  ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ชื่อทีม ศิลาธรรม 5
ชื่อเรื่อง หมีแปลงร่าง
สมาชิก นางสาวอรุโณทัย  สีหาเสน สถานะ นักเรียน
นายอดุลย์  ครองหนองขาม สถานะ นักเรียน
นางสาวศิราณี  เพ็งพันธ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ สถานะ ครู
12. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12  ถนนพระยาสุเรนท์ 35 พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน  คลองสามวา  กรุงเทพ ฯ 10510
ชื่อทีม A.C.G@SMP4
ชื่อเรื่อง การงานอาชีพเทคโนโลยี
สมาชิก นายวีรพงษ์  แสงเพ็ชร์ สถานะ ครู
เด็กชายสุภชัย  ชดช้อย สถานะ นักเรียน
เด็กชายสรัช สุวรรณอัมพร สถานะ นักเรียน
เด็กชายชานน  ชนวัฒนะกูล สถานะ นักเรียน
13. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12  ถนนพระยาสุเรนท์ 35 พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน  คลองสามวา  กรุงเทพ ฯ 10510
ชื่อทีม P.F.P.@SMP4
ชื่อเรื่อง การงานอาชีพเทคโนโลยี
สมาชิก นายวีรพงษ์ แสงเพ็ชร์ สถานะ ครู
เด็กชายกฤตเมธ เห้งกุล สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรวินท์นิภา นิคะ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพัชราวรรณ ประสานพันธ์ สถานะ นักเรียน
14. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15  พระยาสุเรนทร์35    แขวงบางชัน   เขตคลองสามวา  กทม. 10510
ชื่อทีม K&K @SMP4
ชื่อเรื่อง การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี
สมาชิก นายนิรุตต์  บุญทรง สถานะ ครู
นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายธนาวิ  ประสพสุข สถานะ นักเรียน
เด็กชายวรานนท์  จงจิตร  สถานะ นักเรียน
15. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15   พระยาสุเรนทร์35       แขวงบางชัน      เขตคลองสามวา  กทม. 10510
ชื่อทีม B.S.E @SMP4
ชื่อเรื่อง การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายสุรนาท มีมรรยาท สถานะ นักเรียน
เด็กชายสัณหณัฐ มิตรดี สถานะ นักเรียน
เด็กชายกฤตฤณ ฌานคุปตรัตน์ สถานะ นักเรียน
16. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15   พระยาสุเรนทร์35       แขวงบางชัน      เขตคลองสามวา  กทม. 10510
ชื่อทีม F&T& @SMP4
ชื่อเรื่อง การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายจรณินท์ บุญเกื้อ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรวิสรา เยาว์วัฒนานุกุล สถานะ นักเรียน
17. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15 พระยาสุเรนทร์35   แขวงบางชัน   เขตคลองสามวา  กทม. 10510
ชื่อทีม P&B @SMP4
ชื่อเรื่อง การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี
สมาชิก นายชัชชีวิน  ประสานพันธ์ สถานะ ครู
นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กหญิงสุชานันท์ ทุมเสถสาร สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอริญชยา จุลคง สถานะ นักเรียน
18. โรงเรียน ประชาอุปถัมภ์
ที่อยู่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ชื่อทีม ประชาอุปถัมภ์
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์ของเรา
สมาชิก นายจิรัฐคม มารวย สถานะ ครู
เด็กชายกรมิษฐ์ ผาสุขธรรม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงทิฑัมพร ทับทิม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงณัฐยา รัตนสุวรรณ สถานะ นักเรียน
19. โรงเรียน วัดใหม่ผดุงเขต
ที่อยู่ 54 หมู่ 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ชื่อทีม เด็กวัดใหม่
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมาชิก นางมณัฏฐยา มารวย สถานะ ครู
เด็กหญิงศิริพร น้อยปั่น สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงญาณิศา คงเปี่ยม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุนทรา ชมคง สถานะ นักเรียน
20. โรงเรียน วัดสุทธาราม
ที่อยู่ 403/1 แขวงบางลำภูล่าง ซ.เจริญนคร46 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ชื่อทีม โรงเรียนวัดสุทธาราม
ชื่อเรื่อง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สมาชิก นายรังสรรค์ ผักไหม สถานะ ครู
เด็กชายปรัชญา  สุขเสนา สถานะ นักเรียน
เด็กชายณัฐยศ  ดาวเรือง สถานะ นักเรียน
เด็กชายพิริยะ  พิมพ์มหาศิริ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 102 คน กำลังออนไลน์