สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak
61. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ ซ .เจริญกรุง 57 ถ. เจริญกรุง เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อทีม Moter
ชื่อเรื่อง Moter
สมาชิก อาริยา จันทร์คณาโชค สถานะ นักเรียน
ณัฐชยา วิลาวัน สถานะ นักเรียน
มณีนุช รัศมีบำรุงวงศ์ สถานะ นักเรียน
กมลอร เดชประดิษฐ์ สถานะ ครู
62. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ ซ .เจริญกรุง 57 ถ. เจริญกรุง เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อทีม advertising
ชื่อเรื่อง การโฆษณา
สมาชิก เดือนเพ็ญ โพธินาม สถานะ นักเรียน
พรรณธิดา ขจรศิลป์ สถานะ นักเรียน
นริศรา ศร๊โพธิวัง สถานะ นักเรียน
ชวนพิศ เที่ยวแสวง สถานะ ครู
63. โรงเรียน หนองแค "สรกิจพิทยา"
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว
ที่อยู่ ต.หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  18140
ชื่อทีม PS_Club
ชื่อเรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้น
สมาชิก นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด สถานะ ครู
นายนราวัตติ์  กรแก้ว สถานะ นักเรียน
นางสาวนิตยา  เลี่ยวไพโรจน์ สถานะ นักเรียน
นายดุษฎี  รางแดง สถานะ นักเรียน
64. โรงเรียน มัธยมพระราชทานนายาว
ได้รับใบสมัครแล้ว
ที่อยู่ 342 หมู่ 18 บ้านทุ่งเหียง ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง การทำงานของเครื่องยนต์
สมาชิก จ.ร.ต. วัฒนชัย หนากวาง สถานะ ครู
นายเดชอุดม อุทธา สถานะ นักเรียน
นายอนุวัฒน์ เหลาคม สถานะ นักเรียน
นางสาวจิญาณี มูลสาร สถานะ นักเรียน
65. โรงเรียน มัธยมพระราชทานนายาว
ได้รับใบสมัครแล้ว
ที่อยู่ 342 หมู่ 18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง สหกรณ์กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สมาชิก นางสาวนงลักษณ์ แสงโสดา สถานะ ครู
นางสาวยุพิน พวงเพชร สถานะ นักเรียน
นางสาววรรลี ธิราชรักษ์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายพรอนันต์ สมพร สถานะ นักเรียน
66. โรงเรียน มัธยมพระราชทานนายาว
ได้รับใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 342 หมู่ 18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง โครงการประมงในโรงเรียน
สมาชิก นางสาวสุวิญชา นาศรี สถานะ ครู
นางสาวปุณยาพร วรีพงษ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวสุนิสา ทองแสงเขียว สถานะ นักเรียน
นางสาวชฎาพร โสฤทธิ์ สถานะ นักเรียน
67. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย  ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง ข. สาทร กทม.10120
ชื่อทีม สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค และ การขายตรง
ชื่อเรื่อง สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค และ การขายตรง
สมาชิก นางอรศิริ เลิศกิตติสุข สถานะ ครู
นางสาวกีรติ ตันจริยภรณ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวสิรินทิพย์ เกลี้ยงพร้อม สถานะ นักเรียน
นางสาวสิวลี มีนะโตรี สถานะ นักเรียน
68. โรงเรียน นางรอง
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว
ที่อยู่ 19 ถ.ณรงค์รักษาเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
สมาชิก นายพีระพงษ์   มีพวงผล สถานะ ครู
นายขจรวิทย์   วิภาหัสน์ สถานะ นักเรียน
นายคเชนทร์   จันทร์เทศ สถานะ นักเรียน
นายจิรภัทร   จันทรวงค์ สถานะ นักเรียน
69. โรงเรียน กสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 110 หมู่6 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง ลดภาวะโลกร้อน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สมาชิก นายธีรพงษ์ ชัยภักดี สถานะ ครู
เด็กหญิงลักษมณ พลรัตนศิริ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงธัญสุดา พนมกิติวัฒน์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงดวงกมล สวนกระท้อน สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ 28 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คำนำหน้าชื่อที่ต้องแก้ไข คือ นางสาวชญานี ไทรสมุทร ...ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่ 28 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คำนำหน้าชื่อที่ต้องแก้ไขคือ นางสาวชญานี ไทรสมุทร

หวัดดีค่ะ ทีม power three ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องจาก ict เป็น history's computer

ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์