สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2 

1. โรงเรียน บ้านคลองหว้า สละสิทธิ์
ที่อยู่ 88 หมู่ 4  ตำบลทับพริก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  27120
ชื่อทีม Zeventeen
ชื่อเรื่อง Learn english with Kru Ao
สมาชิก นายนิเวศน์ กุมเพ็ชร สถานะ ครู
นางสาวนิศรา สว่างคล้อย สถานะ ครู
เด็กหญิงจิราพร ลาบัวสาร สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุนิษา อินทร์จันทร์ สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน ระยองวิทยาคม
ที่อยู่ 179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
ชื่อทีม pumpkin
ชื่อเรื่อง English is town
สมาชิก ทินกฤต งามดี สถานะ นักเรียน
วโรภาส ชุนณะวงค์ สถานะ นักเรียน
นายอดิศร รักมิตร สถานะ นักเรียน
นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
3. โรงเรียน ระยองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ชื่อทีม Respect And Honor
ชื่อเรื่อง English Town
สมาชิก นายเจนวิศว์ กีรติภัทรกุล สถานะ นักเรียน
นายวโรภาส ชุนณะวงค์ สถานะ นักเรียน
นายอดิศร รักมิตร สถานะ นักเรียน
นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
4. โรงเรียน วารีเชียงใหม่ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ชื่อทีม NNMN
ชื่อเรื่อง ภาษาพาสนุก
สมาชิก นางสาวปราณิศา ทองคำต้า สถานะ ครู
เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทองทอดทาน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงกรกนก รัชชุศิริ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณวรินทร์ เย็นสุข สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน วารีเชียงใหม่ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ชื่อทีม Nothing
ชื่อเรื่อง English, The language of Future
สมาชิก เด็กชายอภิวิชญ์ เหมะจันทร สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณวรินทร์ เย็นสุข สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงกรกนก รัชชุศิริ สถานะ นักเรียน
นางสาวปราณิศา ทองคำต้า สถานะ ครู
6. โรงเรียน บางคูลัด
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 62 ม.4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ชื่อทีม Shake Tales
ชื่อเรื่อง Tense
สมาชิก นางปิยะภรณ์ เนตรลักษณ์ สถานะ ครู
เด็กชายจักรพรรดิ ศรีลาภะมาศ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงนิชา แซ่เฮ้ง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณิภา มีทรัพย์ สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อทีม เพชรแท้
ชื่อเรื่อง Body
สมาชิก เด็กชายภิญโญ ภิญโญทรัพย์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุภิญญา ภิญโญทรัพย์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงเข็มอัปสร บำรุงเพชร สถานะ นักเรียน
นายอาภากร ปานอยู่ สถานะ ครู
8. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ชื่อทีม P&F @SMP4
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ
สมาชิก นายรัฐชัย เทียนทอง สถานะ ครู
นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายรวิพล ยิ่งยงกิจ สถานะ นักเรียน
เด็กชายธนภัทร ลัคนากาล สถานะ นักเรียน
9. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย  ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เเขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อทีม G for fun
ชื่อเรื่อง G for fun
สมาชิก ราตรี ศรีเอม สถานะ ครู
สุภาณี อินทรอักษร สถานะ ครู
พัชรพรรณ พิมพ์บรรจง สถานะ นักเรียน
สุภชา หยุ่มไธสง สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กทม. 10120
ชื่อทีม G for fun
ชื่อเรื่อง English for U
สมาชิก นางสาว ราตรี ศรีเอม สถานะ ครู
นางสาว สุภาณี อินทรอักษร สถานะ ครู
นางสาว พัชรพรรณ พิมพ์บรรจง สถานะ นักเรียน
นางสาว สุภชา หยุ่มไธสง สถานะ นักเรียน
11. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กทม.  10120
ชื่อทีม G for fun
ชื่อเรื่อง E for U
สมาชิก นางสาว ราตรี  ศรีเอม สถานะ ครู
นางสาว สุภาณี อินทรอักษร สถานะ นักเรียน
นางสาว พัชรพรรณ  พิมพ์บรรณจง สถานะ นักเรียน
นางสาว สุภชา  หยุ่มไธสง สถานะ นักเรียน
12. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ชื่อทีม P&F @SMP4
ชื่อเรื่อง สำนวนภาษาอังกฤษ
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นายรัฐชัย เทียนทอง สถานะ ครู
เด็กหญิงพัชรวรรณ ประสานพันธ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรวินท์นิภา นิคะ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์