สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ช่วงชั้นที่ 2 

1. โรงเรียน อนุบาลยอดไม้งาม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 70 ม.2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
ชื่อทีม ymngs02
ชื่อเรื่อง อุทยานผักพื้นบ้านบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สมาชิก นายวิฑูรย์ ทวีสุข สถานะ ครู
เด็กหญิงพัชรฎา จันทวี สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพิชญาภา พินิจกิจ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวณิชญาภรณ์ พารุณ สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน ชุมชนวัดบางไผ่
ที่อยู่ เลขที่ 15 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ชื่อทีม เด็กดี
ชื่อเรื่อง รับผิดชอบดี...มีสุข
สมาชิก นางสาวพชร รวยทรัพย์ สถานะ ครู
นางหัทยา สงวนพงษ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพชรกมล กิจเยาวสงค์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายคฑา โรจนกรเกียรติ สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อทีม เด็กไทย
ชื่อเรื่อง การเดินทางไกล
สมาชิก เด็กชายรุจิกร โพธิ์อุปถัมภ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวริศรา สายหลักคำ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงชไมพร คามตะศิลา สถานะ นักเรียน
นายอาภากร ปานอยู่ สถานะ ครู
4. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อทีม รักไทย
ชื่อเรื่อง ระเบียบแถว
สมาชิก เด็กชายภาคภูมิ ประยูรคำ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศิริฤทัย กองศรี สถานะ นักเรียน
เด็กชายศิวกร แพงไธสง สถานะ นักเรียน
นายอาภากร ปานอยู่ สถานะ ครู
5. โรงเรียน อนุบาลยอดไม้งาม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 70 ม.2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
ชื่อทีม ymngs_scout
ชื่อเรื่อง กิจการลูกเสือ
สมาชิก นายวิฑูรย์ ทวีสุข สถานะ ครู
นายสมจิต โพธิ์รัง สถานะ ครู
นายนักสิบ องครักษ์ สถานะ ครู
นายอำนาจ จูสิงห์ สถานะ ครู
6. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม @SMP4
ชื่อเรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สมาชิก น.ส.เสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
ด.ช.จรณินท์ บุญเกื้อ สถานะ นักเรียน
ด.ญ.วรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
ด.ญ.รวิสรา เยาว์วัฒนากุล สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์