สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ช่วงชั้นที่ 3 

1. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม one2three
ชื่อเรื่อง หนังสือรักการอ่าน
สมาชิก เด็กหญิงภรณ์พชร ภักดีรัตน์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ พรจตุรวิธ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงธนาภรณ์ วิชาชาญชัย สถานะ นักเรียน
ครูเกศินี คำสุข สถานะ ครู
2. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม H€aV€n
ชื่อเรื่อง HαPp!N€ss !!!
สมาชิก เด็กหญิงฐิติสา เจียมสกุล สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวันวิสาข์ ทิพยรัตน์พรทวี สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอธิชา รุ่งโรจน์รัตนกิตติกุล สถานะ นักเรียน
นายพันธวัช กำลังหาญ สถานะ ครู
3. โรงเรียน ดรุโณทัย
ที่อยู่ 49 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
ชื่อทีม D.T.TRG
ชื่อเรื่อง ลูกเสือ-เนตรนารี
สมาชิก นายอภิชัย กังแฮ สถานะ นักเรียน
นายนพพล หยาหยี สถานะ นักเรียน
เด็กชายณัฐพล ศุภศรี สถานะ นักเรียน
นางสาวเกศรา จันฝาก สถานะ ครู
4. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม ต๊งโหม่งเหมียวคือ
ชื่อเรื่อง เพลงลูกเสือและประวัติ
สมาชิก เด็กชายน้องตอง เหงี่ยมวิจาวัฒน์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายพัสกร หมื่นแก้ว สถานะ นักเรียน
นายผ่อง เกิดลาพี สถานะ ครู
นายอนันต์ นุเทศ สถานะ ครู
5. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม RPBB
ชื่อเรื่อง เรารักหนังสือ
สมาชิก ธนวินท์ สินไชย สถานะ นักเรียน
ชัยธัช ฟักสุวรรณ สถานะ นักเรียน
อำพัน เสือผึ้ง สถานะ นักเรียน
เกศินี  คำสุข สถานะ ครู
6. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
หมายเหตู  กรุณาเพิ่มชื่อสมาชิก 1 คน และชื่อครูที่ปรึกษา และช่วยแจ้งด้วยว่าจากโรงเรียนอะไร ส่งประกวดสาระไหน ช่วงชั้นไหน อยู่ในรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ ส่งมาที่ webmaster@thaigoodview.com
ที่อยู่ 39/4 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม Princess
ชื่อเรื่อง นวนิยาย
สมาชิก อยู่ระหว่างรอรายชื่อเพิ่มเติม สถานะ
วรัญญา บางเลา สถานะ นักเรียน
อยู่ระหว่างรอรายชื่อเพิ่มเติม สถานะ
ศ่าตนันท์ สุขประเสริฐ สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน พระแก้ววิทยา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
ชื่อทีม dreamprakeaw
ชื่อเรื่อง การผูกเงื่นและการผูกแน่น
สมาชิก นายมนัด เทศทอง สถานะ ครู
นางสุพิชฌาย์ เทศทอง สถานะ ครู
นายประสิทธิ์ ทองเปลว สถานะ ครู
นายสมบัติ ก่อแก้ว สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน ท่าจำปาวิทยา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ เลขที่ 50 หมู่ 10 บ้านดอนติ้ว ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
ชื่อทีม ครูท่าจำปา
ชื่อเรื่อง กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
สมาชิก นางรัชนี สมรฤทธิ์ สถานะ ครู
นายเจษฎา  สมรฤทธิ์ สถานะ ครู
นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์ สถานะ ครู
นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์ สถานะ ครู
9. โรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 134 ม.11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
ชื่อทีม สู้เพื่อแม่
ชื่อเรื่อง ชุมนุมเปิดม่านไม้ไผ่
สมาชิก นางสาวทรัพย์ศิริ  สุใจคำ สถานะ ครู
เด็กชายหฤทธิ์  ณ สงขลา สถานะ นักเรียน
เด็กชายอภิวัฒน์  บุญเป็ง สถานะ นักเรียน
เด็กชายจักรกฤษณ์  ชัยวงค์ สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม
ที่อยู่ 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ชื่อทีม Freestyle
ชื่อเรื่อง Robot
สมาชิก เด็กชายอธิราช ภุมมะภูติ สถานะ นักเรียน
เด็กชายชวกร ศรีเงินยวง สถานะ นักเรียน
เด็กชาบศุภวิชญ์ ใบสุขันธ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวพรสุดา ตาวัง สถานะ ครู
11. โรงเรียน คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ที่อยู่ 207 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
ชื่อทีม kts_team
ชื่อเรื่อง เชือกเงื่อน
สมาชิก นายธีระพงษ์  ยิ่งยง สถานะ นักเรียน
นางสาวอนิสา  ทับไทร สถานะ นักเรียน
นางสาวมณฑา บุญชู สถานะ นักเรียน
ว่าที่รต.พีรพัฒน์  แก้วจันทร์ศรี สถานะ ครู
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์