สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ช่วงชั้นที่ 4 

1. โรงเรียน ระยองวิทยาคม
ที่อยู่ 179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ชื่อทีม BTS engineer
ชื่อเรื่อง BaSic engineer
สมาชิก ศรัณยู เจริญชนม์ สถานะ นักเรียน
ฐิติกร พจน์เสถียร สถานะ นักเรียน
ประภัสสร ตุ้มสังข์ทอง สถานะ นักเรียน
นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
2. โรงเรียน ปิยะบุตร์ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อทีม >M}{B<
ชื่อเรื่อง ดนตรีสากล
สมาชิก นายจักรพงศ์ ตีเมืองสอง สถานะ นักเรียน
นางสาวชุดาภา ปัญญายงค์ สถานะ นักเรียน
นางสาวภรณ์ไพลิน อริยพฤกษ์ สถานะ นักเรียน
นางพิสมัย ศุภพงษ์ สถานะ ครู
3. โรงเรียน เชียงม่วนวิทยาคม
ที่อยู่ 251 หมู่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
ชื่อทีม DLCCMW
ชื่อเรื่อง พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
สมาชิก นายณัฐวุฒิ กล้าหาญ สถานะ นักเรียน
นายโกมล ศรีวิราช สถานะ นักเรียน
นายเกียรติศักดิ์ สมัคร สถานะ นักเรียน
นายปริญญ์ พันธ์ดี สถานะ ครู
4. โรงเรียน สตรีสิริเกศ
หมายเหตู ต้องมีครูที่ปรึกษา 1 คน ในทีม กรุณานำชื่อสมาชิกออก 1 คน เพิ่มชื่อครูที่ปรึกษาแทน และช่วยแจ้งด้วยว่าจากโรงเรียนอะไร ส่งประกวดสาระไหน ช่วงชั้นไหน อยู่ในรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ ส่งมาที่ webmaster@thaigoodview.com
ที่อยู่ ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ชื่อทีม with love
ชื่อเรื่อง Namtok Erawan
สมาชิก นางสาวกมลพร  สีสัน สถานะ นักเรียน
นางสาวเพ็ญพรรณ  หงษ์ทอง สถานะ นักเรียน
นางสาวศิริพร   ทิพย์เลิศ สถานะ นักเรียน
นางสาวดลญา  สุธาบุญ สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน แม่เมาะวิทยา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 1937 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
ชื่อทีม เดะรถม้า
ชื่อเรื่อง ถ่านหินลิกไนต์
สมาชิก นางสาววิศนี  สุธรรมปวง สถานะ นักเรียน
นายไตรรัตน์  นันต๊ะเครือ สถานะ นักเรียน
นายพชรพล  พรรษาวนัส สถานะ นักเรียน
นายสรวง  ศรีแก้วทุม สถานะ ครู
6. โรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม
ที่อยู่ 134 ม.11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
ชื่อทีม Hunny Lemon Pink
ชื่อเรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สมาชิก นางสาวทรัพย์ศิริ  สุใจคำ สถานะ ครู
นายภคพงค์  จินาพร สถานะ นักเรียน
นายมนตรี  ยืนสา สถานะ นักเรียน
นายศราวุธ  แก้วคำฟู สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน พุทธิรังสีพิบูล
ที่อยู่ ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ชื่อทีม Jupiter
ชื่อเรื่อง เงื่อนลูกเสือ
สมาชิก นายสุวิชาญ  ปุ๊ดคำ สถานะ นักเรียน
นายนิรุต  ศรีสง่า สถานะ นักเรียน
นางประทุม จิรกาวสาน สถานะ ครู
นายอุทัย เสนารักษ์ สถานะ ครู
8. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย   ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง  เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อทีม Unity
ชื่อเรื่อง admission
สมาชิก นางสาวสิราภรณ์    แพนลา สถานะ นักเรียน
นางสาวชนิดา วิลัยบูลย์ สถานะ นักเรียน
นางสาวภาวิณี บุญผาตินาถ สถานะ นักเรียน
นางรุจี อภัยพลชาญ สถานะ ครู
9. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย   ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง  เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อทีม The Miracle
ชื่อเรื่อง รู้จักตัวเอง ก่อนตัดสินใจสู่อนาคต
สมาชิก นางรุจี อภัยพลชาญ สถานะ ครู
นางสาวลลิตา นิยมสุข สถานะ นักเรียน
นางสาวณัฐกานต์ วัฒนปราณีกูล สถานะ นักเรียน
นางสาวณัฐธิดา พิสมัย สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย  ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่ 5 ซอยเจริญกรุง 57  ถนนเจริญกรุง
ชื่อทีม Feastful
ชื่อเรื่อง ศึก 12 ราศี
สมาชิก นายโอภาศ ชื่นบานเย็น สถานะ ครู
นางสาวจันนิภา ชุนชำนิ สถานะ นักเรียน
นางสาวกมลวรรณ หวังธนบดีกุล สถานะ นักเรียน
นางสาวกมลวรรณ สังตระกูล สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์