แนวข้อสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1

รูปภาพของ hadwittaya

ข้อสอบระหว่างภาค วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ค 21101)
1.จงหา ห.ร.ม. ของ 42 และ 105
 ก. 3
 ข. 7
 ค. 14
 ง. 21
2.จงหา ห.ร.ม. ของ 14 , 21 และ 28
 ก. 2
 ข. 3
 ค. 4
 ง. 7
3.จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 48 และ 116 ลงตัว
 ก. 2
 ข. 4
 ค. 12
 ง. 24
4.จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 70 และ 105 แล้วเหลือแศษ 2 และ 3 ตามลำดับ
 ก. 5
 ข. 17
 ค. 34
 ง. 204
5.มีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ชาย 64 คน และหญิง 96 คน ถ้าต้องการแบ่งกลุ่มให้ได้กลุ่มละเท่าๆกันและให้ได้มากที่สุด จะได้จำนวนกี่กลุ่ม
 ก. 5
 ข. 6
 ค. 12
 ง. 32
6.จงหา ค.ร.น. ของ 8 และ 12
 ก. 4
 ข. 8
 ค. 12
 ง. 24
7.จงหา ค.ร.น. ของ 6 , 20 และ 30
 ก. 2
 ข. 6
 ค. 30
 ง. 60
8.จงหา ค.ร.น. ของ 9 , 16 และ 24
 ก. 24
 ข. 48
 ค. 72
 ง. 144
9.จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 9 , 12 และ 20 ลงตัว
 ก. 20
 ข. 60
 ค. 120
 ง. 180
10.นายส้มและนางเจี๊ยบ มีลูกด้วยกัน 3 คน ซึ่งทำงานอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งลูกๆทั้งสามคนได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า คนแรกจะมาเยี่ยมพ่อกับแม่ทุกๆ 4 วัน คนรอง จะมาเยี่ยมทุกๆ 5 วัน ส่วนคนสุดท้ายจะมาเยี่ยมพ่อกับแม่ทุกๆ 6 วัน อยากทราบว่าลูกๆทั้งสามคนจะมาเยี่ยมพ่อกับแม่แล้วอยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว ทุกๆ กี่วัน (พ่อกับแม่มีแต่จะแก่เฒ่า จะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมาย)
 ก. 15 วัน
 ข. 30 วัน
 ค. 60 วัน
 ง. 120 วัน

11.จงเรียงลำดับจำนวนเต็มต่อไปนี้ จากน้อยไปมาก
 ก. -12 , -11 , 10 , -5 , 20
 ข. -20 , 0 , 5 , 11 , 13
 ค. -1 , 0 , 1 , -2 , -3
 ง. 0 , -1 , -2 , -3 , -4
12.จากรูปแบบที่กำหนดให้ต่อไปนี้ จงเติมจำนวนเต็มอีกสามจำนวน  -8, -6, -4, __, __, __
 ก. 2, 0 , -2
 ข. 4, 6, 8
 ค. -2, 0, 2
 ง. -2, -0, -2
13.จากรูปแบบที่กำหนดให้ต่อไปนี้ จงเติมจำนวนเต็มอีกสามจำนวน  -9, -4, 1, __, __, __
 ก. 6, 11, 16
 ข. 5, 9, 13
 ค. 4, 9, 14
 ง. 4, 7, 10
14.จงหาผลลัพธ์ของ (-47) + (-59) ตรงกับข้อใด
 ก. -12
 ข. 12
 ค. 106
 ง. -106
15.จงหาผลลัพธ์ของ [(-7) + (-59)]+ (-5)  ตรงกับข้อใด
 ก. -71
 ข. 71
 ค. -47
 ง. 47
16.จงหาจำนวนเต็มที่แทน a  แล้วทำให้ได้ประโยคที่เป็นจริง   a + (-50) = 5  ตรงกับข้อใด
 ก. -45
 ข. 45
 ค. -55
 ง. 55
17.จงหาจำนวนเต็มที่แทน a  แล้วทำให้ได้ประโยคที่เป็นจริง   a x  (-50) = 150  ตรงกับข้อใด
 ก. 200
 ข. 100
 ค. -3
 ง. 3
18.จงหาผลลัพธ์ของ [(-7) • (-5)]+ (-5)  ตรงกับข้อใด
 ก. -40
 ข. -30
 ค. 40
 ง. 30
19.จงหาผลลัพธ์ของ [(-8)(-5)]+ [(-5) ÷(-1)] ตรงกับข้อใด
 ก. 8
 ข. 18
 ค. 45
 ง. -45
20.จงหาจำนวนเต็มที่แทนที่ a แล้วทำให้ประโยค       [(-11)(-10)] – [(100 – (-10)] = a x 10   นี้เป็นจริง
 ก. 0
 ข. 1
 ค. -22
 ง. 20

สร้างโดย: 
นายวิทยา โสภากุล โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

............

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์