WBI อินเทอร์เน็ตกับการเรียนรู้

รูปภาพของ sss28261

WBI อินเทอร์เน็ตกับการเรียนรู้
(ณรงค์ ลมลอย)

สวัสดีครับชาวเครือข่ายทุกท่าน ฉบับนี้ผมจะนำท่านผู้อ่านเข้าสู่เรื่องราวของการเรียนการสอนบ้างนะครับ โดยเฉพาะการเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์ WBI (Web Based Instruction) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ตอนนี้กำลังเป็นตัวเลือกทางการศึกษาที่เป็นที่ต้องการของหลาย ๆ ฝ่าย เหตุเพราะสถานการณ์บ้านเมืองเราขณะนี้โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งครูและนักเรียนไม่เป็นอัน     ได้เรียนรู้กันแล้วครับ ภัยร้ายต่อชีวิตที่คุกคามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน  อีกทั้งโรงเรียนก็ถูกเผาเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างสถาณการณ์ไม่ต้องการให้ลูกหลานชาวไทยได้เรียนหนังสือกันแล้วครับ ดังนั้นเราในฐานะผู้อยู่ในวงการศึกษาก็ต้องเสนอทางเลือกของการเรียนรู้ ที่สอดคล้องและสามารถช่วยบรรเทาเหตุการณ์ ในขณะนี้ให้ดีที่สุดครับ อินเทอร์เน็ตกับการเรียนรู้จึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่ง 
ในขณะนี้WBI จึงเป็นเรื่องที่ผมจะนำเสนอในฉบับนี้ครับ  WBI บทเรียนเครือข่ายออนไลน์     คืออะไร WBI ไม่ใช่ CAI แต่เป็นเครื่องมือสำหรับ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning      ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ E- Education และเป็นส่วนย่อยของระบบใหญ่ E-Commerce  WBI จึงเป็น การจัดการศึกษาในรูปแบบ Web Knowladge Based On Lineเป็นการจัดสภาวกาณ์การเรียนการสอน ในรูปแบบ On Lineโดยมีข้อกำหนด คือ ผู้เรียนและอาจารย์ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ และอาจารย์สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน ตลอดจนผลการเรียนของผู้เรียนได้ WBI สามารถทำการสื่อสารภายใต้ระบบ Multiuser ได้อย่างไร้พรมแดน โดยผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนด้วยกัน อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ฐานข้อมูลความรู้ และยังสามารถรับส่งข้อมูลการศึกษาอิเลคโทรนิค(Eletronic Education Data ) อย่างไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดสถานที่ ไม่มีพรมแดนกีดขวางภายใต้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต หรืออาจเรียกว่าเป็น Virtual classroom    เลยก็ได้ และนั้นก็คือการกระทำกิจกรรมใดๆ ภายในโรงเรียน ภายในห้องเรียน สามารถทำได้ทุกอย่างใน WBI ที่อยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต จนกระทั่งการศึกษา อย่างไรก็ตามการดำเนินจัดการกิจกรรมสื่อสารบน WBI จำเป็นต้องทำภายใต้แผนการสอน ที่มีการกำหนดแนวทางการทำกิจกรรมอย่างชัดเจน (ข้อมูลอ้างอิง http://www.thaiwbi.com)
ข้อแตกต่างระหว่าง WBI และ CAI กล่าวคือ WBI : ทำงานบนระบบเครือข่ายinternet ผู้เรียนและอาจารย์สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ และอาจารย์สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน ตลอดจนผลการเรียนของผู้เรียนได้  ส่วน CAI : ทำงานภายใต้ Standalone หรืออาจทำภายใต้ Local Area Network  โดยเฉพาะ CAI ไม่ได้ออกแบบเพื่อการสื่อสารถึงกันได้WBI: สามารถเขียนได้ด้วยภาษา HTML ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อย  เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลง่ายสามารถทำได้ตลอดเวลา  สามารถเรียนโดยไม่ต้องใช้แผ่นโปรแกรมในการติดตั้ง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ออกแบบ ผู้สอน และผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้ เรียนได้ทุกที่ที่มี Internet ผู้เรียนสามารถ Download ข้อมูลและนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่น ๆ ได้ทั่วโลก                                                            
CAI:   ต้องเขียนจากโปรแกรม ซึ่งใช้ทรัพยากรและเนื้อที่ค่อนข้างมาก  เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วต้องทำการติดตั้งใหม่  ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน  มีปฏิสัมพันธ์เฉพาะกับตัวโปรแกรม  ต้องมีโปรแกรมถึงจะเรียนได้ ไม่สามารถนำไปปรับปรุงจากผู้ใช้แก้ไขได้ ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น  (ปรัชญนันท์ นิลสุข)
ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้ก้าวมาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ โดยพัฒนา CAI เดิมๆ ให้เป็น WBI (Web Based Instruction) หรือการเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจ ส่งผลให้ข้อมูลในรูปแบบ WBI สามารถเผยแพร่ได้รวดเร็ว และกว้างไกลกว่าสื่อ CAI ปกติ ทั้งนี้ก็มาจากประเด็นสำคัญอีก 2 ประการ
ประเด็นแรกได้แก่ สามารถประหยัดเงินที่ต้องลงทุนในการจัดหาซอฟต์แวร์สร้างสื่อ (Authoring Tools) ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมราคาแพงๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนการสอน เพราะสามารถใช้ NotePad ที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows ทุกรุ่น หรือ Text Editor ใดๆ  ก็ได้ลงรหัส HTML (HyperText Markup Language) สร้างเอกสาร HTML ที่มีลักษณะการถ่ายทอดความรู้ด้านการศึกษา
ประเด็นที่สองเนื่องจากคุณสมบัติของเอกสาร HTML ที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง VDO และสามารถสร้างจุดเชื่อมโยงไปตำแหน่งต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้พัฒนา ส่งผลให้การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ WBI เป็นที่นิยมอย่างสูง และได้รับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบมาเป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Electronis Learning)       ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน
ครับท่านผู้อ่านทั้งหมดนี้ คือ ประเด็นทางเลือกของการศึกษาที่น่าจะช่วยเยียวยาการเรียนรู้ของเยาวชนในยามบ้านเมืองประสบภัยร้ายจากมนุษย์ด้วยกันเองที่ไม่เห็นความสำคัญในชีวิตและอนาคตของชาติ จ้องแต่จะทำร้ายชนิดล้างบางกันเลย.......สวัสดี

บทความอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ 
นายณรงค์ ลมลอย
ผู้อำนวยการศูนย์อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
เพื่อเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ

สร้างโดย: 
ด.ญ.ธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์