0001 คำนำ

คำนำ

 

          สื่อหนังสือออนไลน์  " ความเป็นมาของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "  ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาคอมพิวเตอร์   ช่วงชั้นที่ 4   ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วยเรื่องของวิวัฒนาการของสื่อต่างๆ  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่างๆเป็นต้น สื่อชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป  รวมไปถึงผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องดังกล่าวนี้  
          ข้าพเจ้าหวังว่าสื่อหนังสือออนไลน์ที่ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นมานี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนและหวังว่าทุกคนจะนำเนื้อหาสาระนี้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง   หากมีข้อผิดพลาดประการใด  ต้องขออภัยมา  ณ ที่นี้

ปราญชลี ศาศวัตเตชะ

files/u1197/reply-00000028348.gif

 

                    

สร้างโดย: 
ปราญชลี ศาศวัตเตชะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak