ชาวฮั่นและราชวงศ์ฮั่น

รูปภาพของ sss28261

 ชาวฮั่นและราชวงศ์ฮั่น

ผลสำรวจจำนวนประชากรในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 พบว่า ชนเชื้อสาย "ฮั่น" เป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศจีน มีอยู่มหาศาลประมาณ 1,200 ล้านคน นับเป็นกลุ่มชนชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชนชาวฮั่นอาศัยอยู่ในแถบดินแดนจงหยวน และกระจายอยู่ทั่วแผ่นดินใหญ่มายาวนานกว่า 5,000 ปี ก่อนมาเริ่มเป็นปึกแผ่นในสมัยฉินและที่สุดคือ "ราชวงศ์ฮั่น" (พ.ศ.337-763) เป็นกลุ่มชนที่มีความเชื่อตามแบบลัทธิเต๋า

"หลิวปัง" ผู้นำรัฐฮั่น โค่นราชวงศ์ฉินลงราบคาบ สถาปนาตนขึ้นเป็น "ฮั่นเกาจู" จักรพรรดิปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น ตั้งเมืองหลวงที่ฉางอาน (ใกล้บริเวณเมืองซีอาน มณฑลส่านซีปัจจุบัน) และเรียกชื่อแผ่นดินของพระองค์ว่า "อาณาจักรฮั่น" สั่งยกเลิกกบิลเมืองอันโหดเหี้ยมของจิ๋นซีฮ่องเต้ทั้งหมด โดยให้คำมั่นสัญญากับราษฎรเป็นหลักใหญ่ใจความว่า ใครฆ่าคนตายต้องถูกประหาร ใครลักขโมยหรือปล้นสดมภ์ต้องถูกลงโทษ

ยุคต้นราชวงศ์ฮั่น บ้านเมืองยากจนจากภาวะหลังสงคราม จึงปล่อยให้ราษฎรทำมาหากินไปโดยรัฐเก็บภาษีเพียง 1 ใน 30 ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ เพื่อฟื้นฟูบ้านเมือง ช่วงเวลาที่ฮั่นเกาจูครองราชย์ ได้เสริมสร้างการปกครองรวมศูนย์อำนาจรัฐ กำหนดนโยบาย "ผ่อนภาระหน้าที่ประชาชน" 

นักประวัติศาสตร์แบ่งยุคสมัยของราชวงศ์ฮั่นเป็น 2 ยุค เริ่มจากราชวงศ์ฮั่นตะวันตก หรือซีฮั่น (พ.ศ.337-552 ปฐมกษัตริย์ ฮั่นเกาจู) เมื่อเสื่อมลงมีราชวงศ์ซินมาต่อ แต่ก็เพียงระยะสั้น คือระหว่าง พ.ศ.552-567 ก่อนถึงราชวงศ์ฮั่นตะวันออก กรือ ตงฮั่น (พ.ศ.568-763 ปฐมกษัตริย์ ฮั่นกวงอู่) โดยย้ายนครหลวงไปที่เมืองลั่วหยาง ราชวงศ์ฮั่นมีอายุ 426 ปี (พ.ศ.337-763) นับเป็นราชวงศ์ที่มีอายุยืนนานราชวงศ์หนึ่งในประวัติศาสตร์จีน

ช่วงราชวงศ์ฮั่น บ้านเมืองมีเสถียรภาพแท้จริง ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่างๆ สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น นับเป็นยุคฟื้นวัฒนธรรม มีการบันทึกประวัติศาสตร์ที่เป็นระบบ ความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยาการของชาติยุคนั้น ความภาคภูมิใจสะท้อนผ่านชาวจีนที่เรียกตัวเองเป็นว่า "ชาวฮั่น" ต่อมา

ฮั่นเป็นชนกลุ่มแรกของโลกที่ค้นพบและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 4 อย่าง คือ กระดาษ เทคนิคการพิมพ์ เข็มทิศ ดินปืน ทั้งยังประดิษฐ์เครื่องสำริด ขณะที่การถักทอ เครื่องเคลือบดินเผา สถาปัตยกรรม ศิลปะการวาดภาพยิ่งเป็นหน้าตา รวมถึงวรรณกรรม นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางหัตถกรรมยังส่งเสริมให้การพาณิชย์คึกคัก มีการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ติดต่อกับต่างประเทศและการค้ากับประเทศเอเชียตะวันตกตามเส้นทางสายไหม

บุคคลสำคัญเชื้อสายฮั่นในแผ่นดินจีนที่ถูกจารึกนามในหน้าประวัติศาสตร์จีนและของโลก อาทิ ซุนยัตเซ็น เหมาเจ๋อตุง โจวเอินไหล หลิวเส้าฉี จูเต๋อ เติ้งเสี่ยวผิง หลู่ซิ่น ฯลฯ ล้วนสร้างคุณูปการต่อลูกหลานชนชาวฮั่นในวันนี้

สร้างโดย: 
ด.ญ.ธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์