หมุนไปตามลมปาก

รูปภาพของ sss28261

หมุนไปตามลมปาก

-       ผู้แต่ง :: สุชีโวภิกษุ ((นามปากกา)) หรือ นายสุชีพ ปุญญานุภาพ ((ชื่อจริง))
·         เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐
·         อุปสมบท ณ วัดกันมาตุยาราม
·         ได้ศึกษาภาษาบาลีจนได้เป็นเปรียญ ๙ ประโยค
·         หนังสือที่เรียบเรียงได้แก่ ลุ่มน้ำนัมมทา, พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน, กองทัพธรรม, เชิงผาหิมพานต์, ใต้รุ่มกาสาวพัสตร์
-       ที่มาของเรื่อง
·         จากหนังสือประชุมนิทานสุภาษิต ซึ่งพิมพ์แจกในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าธัญญลักษณ์ เกษมสันต์ ซึ่งประกอบด้วยนิทาน ๕ เรื่อง เป็นนิทานสุภาษิตที่ได้เค้าเรื่องมาจากนิทานสุภาษิตสันกฤต ซึ่ง เค. แอล.วี. ศาสตรี เป็นผู้แต่ง
-       จุดประสงค์ในการแต่ง
·         เพื่อชี้แจงสุภาษิตและอธิบายความคิดนึกตามหลักของพระพุทธศาสนา
-       รูปแบบการประพันธ์
·         เป็นร้อยแก้วประเภทนิทานสุภาษิต
-       เนื้อเรื่องย่อ
·         พุทธศาสนาสอนการใช้ปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่างๆเช่น เรื่องความศรัทธา..คนเราควรจะใช้ปัญญาคิดและไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนว่าเชื่อได้หรือไม่..มีเหตุผลอย่างไร มีผลดีไหม...เมื่อเชื่อแล้วจึงค่อยลงมือปฎิบัติ
·         การไตร่ตรองโดยแยบคายนั้นเรียกกันว่า โยนิโสมนสิการ พอเห็นดีเห็นชอบด้วยปัญญาของตัวเองแล้วค่อยดำเนินไปถึงขั้นธัมมานุธัมมปฎิปัตติ ซึ่งก็คือประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็นแล้ว
·         ความเชื่อเป็นเหมือนหางเสือเรือ ที่จะพาไปได้ทั้งผิดและถูกแล้วแต่การตั้งทิศทางของเรา..เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสั่งให้คนเราใช้ปัญญาพิจารณา จนเห็นจริงก่อนแล้วค่อยเชื่อ ไม่ใช่เชื่อโดยอ้างตำราหรือนึกเดาเอาเอง
·         นิทานต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของคนที่หมุนไปตามลมปากเพราะขาดเหตุผลในความเชื่อของตัวเอง..
ð มีพราหมณ์อยู่คนหนึง เดินทางไปซื้อแพะที่ตลาดเพื่อเอามาบูชายัญ เขาแบกมันขึ้นบ่าแล้วเดินกลับบ้าน แต่ระหว่างทาง นักเลง ๓ คนที่ยืนอยู่ตรงถนนก็เห็นเข้า..ด้วยความหิว จึงวางแผนกันหลอกล่อพราหมณ์เพื่อนำแพะมากิน....
ð เมื่อพราหมณ์เดินไป ก็เจอนักเลงคนแรกเดินสวนมา..เขาถามพราหมณ์ว่า ทำอะไรอยู่..แบกสุนัขสกปรกมาทำไม พราหม์ไม่ได้สนใจคำพูดของนักเลงนัก
ð เมื่อเดินต่อมาเรื่อยๆก็เจอนักเลงคนที่ ๒ สวนทางมา เขาร้องขึ้นว่า น่าแปลกใจจริงๆ สุนัขตัวนี้มีประโยชน์อะไรหรอ พราหม์ถึงได้แบกเอาไว้..พราหมณ์จึงเริ่มสงสัย แต่ก็ยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ
ð จนเจอนักเลงคนที่ ๓ สวนทางมา...เขาบอกกับพราหมณ์ว่า ท่านแบกสายยัญโญปวีต((ด้ายยัญ))และสุนัขพร้อมกันไปได้ยังไง ท่านเป็นนายพรานล่าเนื้อสุนัข ไม่ใช่พราหมณ์แล้วเหรอ ถึงทำอย่างนี้..
ð พราหมณ์ก็แน่ใจว่าสัตว์ที่ตนแบกอยู่นี่ต้องเป็นสุนัขแน่ๆ นำไปบูชายัญไม่ได้แล้ว...จึงทิ้งแพะนั้นเสีย แล้วกลับบ้านไป นักเลงเหล่านั้นก็นำแพะไปฆ่ากินกันหมด..
·         นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้เชื่ออย่างมงาย ไม่พิจารณาเหตุผลด้วยปัญญาเสียก่อน ย่อมหมุนไปตามลมปากได้โดยง่าย
-       ข้อคิด
·         คนหลายคนพูดตรงกัน ไม่ได้หมายความว่าเป็นความจริงเสมอไป..เพราะอาจนัดแนะกันพูดเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
·         เมื่อได้ยินความคิดเห็นจากคนกลุ่มหนึ่ง เราไม่ควรเชื่อเสมอไป..ควรพิจารณาโดยรอบคอบ เราอาจอาศัยความคิดเห็นของคนกลุ่มอื่นมาประกอบการพิจารณา จึงจะเรียนว่าเราเป็นคนรอบคอบ คิดถึงเหตุผลหลายๆด้าน
·         การฟังคนแล้วเชื่อง่าย เรียกว่าเป็นคนหูเบา ย่อมทำให้การตัดสินใจผิดพลาดและการงานเสียหาย
-       การใช้ภาษา
·         ใช้การอธิบายและยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพตามไปด้วย
-       คำศัพท์
·         กิเลส = โลภ โกรธ หลง
·         ธัมมานุธัมมปฎิบัตติ = ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็นแล้ว
·         ปัญญา = ความรู้ทั่ว ความรอบรู้
·         โยนิโสมนสิการ = การพิจารณาโดยแยบคาย
·         ลมปาก = คำพูดเป่าหูเพื่อให้เชื่อ
·         ศรัทธา = ความเชื่อถือ ความเลื่อมใส
·         อุบาย = หนทาง หรือ เล่ห์กล
-       ความรู้เพิ่มเติม
·         นิทานเรื่องนี้ใช้ภาษาสันกฤตเพื่อให้ได้บรรยากาศโบราณ และ เพื่อสร้างความแปลกใหม่+แตกต่างจากนิทานเรื่องอื่นๆ

สร้างโดย: 
ด.ญ.ธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์