การให้เหตุผล ------->การให้เหตุผลแบบอุปนัย

 

 

 

      แม้ว่าในปัจจุบันโลกมนุษย์จะก้าวหน้าไปถึง  การสร้างสมองกลขึ้นมาให้ทำตามคำสั่งแต่สมองกลนั้นสามารถทำตามในสิ่งที่มนุษย์เรียบเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเท่านั้นไม่อาจคิดในเรื่องของเหตุผลได้เหมือนสมองจริงการคิดในเรื่องเหตุผลนี่เองที่ทำให้มนุษย์เหนือกว่าสิ่งอื่นใด...

     กระบวนการของการให้เหตุผลนั้นเป็นการตอบคำถามว่าทำไมซึ่งประกอบด้วยสำคัญสองส่วนคือ 

      ในชีวิตประจำวันเรามักจะพบคำถามเสมอว่า ทำไม เราจึงต้องมีการให้เหตุผลเช่น ครูถามนักเรียนว่า ทำไมวันนี้นักเรียนขาดเยอะจัง เหตุผลที่นักเรียนตอบอาจเป็น ไม่สบายเป็นไข้หวัดครับ” เป็นต้น

การให้เหตุผลแบบอุปนัย

       การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลในลักษณะที่เหตุหรือสิ่งที่กำหนดให้ หรือข้อสมมุติ  เพียงแต่สนับสนุนให้เกิดผลสรุปแต่ไม่สามารถยืนยันผลสรุป  เนื่องจากเป็นการให้เหตุผลในลักษณะที่จะใช้การสังเกต ประสบการณ์ การคาดคะเน ใช้เหตุการณ์เฉพาะซึ่งเกิดขึ้นซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง หรือการทดลองหลายๆ ครั้งแล้วคาดคะเนผลสรุป หรือ สรุปเป็นกฎเกณฑ์ทั่วๆ ไป  โดยผลสรุปที่ได้อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ อย่างไรก็ดีการหาข้อสรุปหรือความจริงโดยใช้วิธีการให้เหตุผลแบบอุปนัยนั้น ไม่จำเป็นต้องถูกต้องทุกครั้งเนื่องจากเป็นการสรุปผลเกินจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่มีอยู่ ดังนั้นข้อสรุปจะเชื่อถือได้มากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลหลักฐานและข้อเท็จจริงที่นำมาอ้าง ซึ่งได้แก่

            1) จำนวนข้อมูลหลักฐาน หรือข้อเท็จจริงที่นำมาเป็นข้อสังเกตหรือข้ออ้างอิงมีมากพอกับการสรุปความหรือไม่  เช่น  ถ้าไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งแล้วเกิดท้องเสีย แล้วสรุปว่าอาหารที่ร้านดังกล่าวทำให้ท้องเสีย การสรุปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวย่อมจะน่าเชื่อถือได้น้อยกว่าไปรับประทานอาหารที่ร้านดังกล่าวบ่อยๆแล้วท้องเสียแทบทุกครั้ง
           
2) ข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงเป็นตัวแทนที่ดีในการให้ข้อสรุปหรือไม่ เช่นถ้าอยากรู้ว่าคนไทยชอบกินข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียวมากกว่ากันถ้าถามจากคนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ หรือภาคอีสานคำตอบที่ตอบว่าชอบกินข้าวเหนียวอาจจะมีมากกว่าชอบกินข้าวเจ้าแต่ถ้าถามคนที่อาศัยในภาคกลางหรือภาคใต้ คำตอบอาจจะเป็นในลักษณะตรงข้าม
           
3) ข้อสรุปที่ต้องการมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใดเช่น ในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ ตัวอย่าง เช่นการมีลูกชายจะดีกว่าการมีลูกสาว เป็นต้นซึ่งความคิดในเรื่องดังกล่าวจะค่อนข้างซับซ้อนและขึ้นอยู่กับเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน

 

     

 

สร้างโดย: 
สาธิยา&นรินทร์โชติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์