สื่อออนไลน์ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

รูปภาพของ Atjanar

เรื่อง    ระบบตัวเลขและเลขฐาน ในระบบที่ว่าด้วยตำแหน่งของตัวเลข ตำแหน่งที่อยู่ทางขวาสุด   จะเป็นหลักที่มีค่าน้อยที่สุด เรียกว่า Least Significant Digit (L S D)     และตัวเลขที่อยู่ในหลักซ้าย สุดจะมีค่ามากที่สุด เรียกว่า   Most Significant Digit  (M S D)                 และด้วยความคุ้นเคยจึงไม่มีการเขียนค่าบ่งชี้ฐานกำกับ แต่อาศัยกำหนดหลักการของตัวเลข (Positional Notation) โดยที่                                  หลักหน่วย                          มีเลข 0 ประกอบ  0  ตัว                                   หลักสิบ                             มีเลข 0 ประกอบ  1  ตัว  ซึ่งมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักหน่วย                                  หลักร้อย                                                 มีเลข 0 ประกอบ  2  ตัว  ซึ่งมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักสิบ                                  หลักพัน                             มีเลข 0 ประกอบ  3  ตัว  ซึ่งมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักร้อย                                  หลักหมื่น                           มีเลข 0 ประกอบ  4  ตัว  ซึ่งมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักพัน                                  หลักแสน                                                มีเลข 0 ประกอบ  5  ตัว  ซึ่งมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักหมื่น                                  หลักล้าน                                                 มีเลข 0 ประกอบ  6  ตัว  ซึ่งมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักแสน ระบบเลขฐาน คือ การนำตัวเลขมารวมกันเพื่อให้เกิดความหมาย เป็นค่าที่ต้องอาศัยวิธีการ กำหนดหลักของตัวเลข ซึ่งเรียกว่า Positional Notation                 ค่าหลักประจำตำแหน่งหาได้จากค่าของเลขจำนวนนั้น (Absolute Value) คูณกับค่าประจำหลัก เลขฐานที่ยกกำลังตามหลักที่ปรากฏ    ซึ่งหลักการเขียนเลขฐานจะประกอบไปด้วย      1. ตัวเลขใน ฐานต้องมีค่าน้อยกว่าตัวเลขบ่งบอกค่าฐาน เช่นเลขฐานสอง จะมีเลขแค่   2 ตัวคือ 0,1 เลขฐานสิบมีเลข 0 ถึง 9 เป็นต้น     2.  เลขฐาน 10 ไม่นิยมเขียนตัวเลขบ่งบอกค่าฐาน     3.  หากตัว เลขที่ใช้เขียนเลขฐานมีค่าเกิน 9 จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนตัวเลข                                                   ตัวอักษร                    A                               แทนเลข  10                                                   ตัวอักษร                    B                                แทนเลข  11                                                   ตัวอักษร                    C                                แทนเลข  12                                                   ตัวอักษร                    D                               แทนเลข  13                                                   ตัวอักษร                    E                                แทนเลข  14                                                   ตัวอักษร                    F                                แทนเลข  15

สร้างโดย: 
นางสาวอัจนา พิมพา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์