โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

รูปภาพของ krumore

 

       โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2463 โดยหลวงอเนกประชาอำนาจ นายอำเภอ ได้เรี่ยไรเงินจากราษฎรเพื่อใช้เป็นเงินเดือนครู และค่าใช้สอยอื่น ๆ
ครูใหญ่คนแรกคือ พระภิกษุรินโสดา ส่วนครูอื่นๆ นั้นไม่ปรากฏหลักฐาน
การเรียนการสอนการสอนมูลบทเรียนหนังสืออ่านเล่มต้นของกระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) การเรียนพอสมควร หลักสูตรยังไม่มี ตารางสอนยังไม่กำหนด
ครูทำการสอนตามใจชอบ ประชาชนสนใจการเรียนน้อย ยังไม่มีการบังคับให้เข้าเรียนอย่างจริงจัง
เด็กที่เข้าเรียนส่วนมากเป็นบุตรข้าราชการ
พ.ศ. 2464   พระภิกษุรินพ้นจากหน้าที่ เพราะแก่ชรามาก ทางราชการจึงสั่งให้นายคล้าย จันทะพันธ์ มาเป็นครูใหญ่แทน ทางราชการจึงได้วางหลักสูตรแบบเรียนขึ้น การเรียนการสอนเริ่มดีขึ้น และได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ” นายอำเภอหลวงชาญประศาสตร์เป็นผู้สนใจการศึกษา จึงให้นายคล้าย จันทะพันธ์ ครูใหญ่มาจับจองที่ดิน ที่เป็นป่าทึบด้านตะวันตกของวัด สำหรับปลูกสร้างโรงเรียนต่อไป
ในปี พ.ศ. 2464นี้ หลวงประศาสตร์นายอำเภอได้เกณฑ์ตัวไม้จากราษฎรเตรียมปลูกสร้างอาคารเรียน และนายเทียบ บุญลี ธรรมการอำเภอได้ขอความร่วมมือจากราษฎร ช่วยกันบริจาคเงินจำนวน 4,700 บาท และสร้างเสร็จในปี
พ.ศ. 2466
โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลบุ่ง 1 ชาญวิทยา
ในปี พ.ศ. 2469 ขุนอำนวยนิกรเกษม ได้ให้โรงเรียนปลูกกล้วย เกือบเต็มพื้นที่เพื่อที่จะหาเงินบำรุงโรงเรียนแต่ได้ผลน้อย ต่อมาทางอำเภอได้ซื้อแตรวงให้นายแดง บุญทาเป็นครูฝึกสอนนักเรียนชั้น ป. 5-6      ต่อมาทางการได้ย้าย
นายเชย ประทุมรัตน์ มาเป็นครูใหญ่แทนนายคล้าย  จันทะพันธ์
ในปี พ.ศ. 2484 ทางราชการได้ย้ายนายเชย ประทุมรัตน์ ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนตำบลอำนาจ และย้ายนายสงกรานต์ ประมุขกุล มาเป็นครูใหญ่แทน ระยะนี้การเรียนการสอนดีมาก ประชาชนมองเห็นประโยชน์ของการศึกษามากขึ้น
ในปี พ.ศ.2489 นายมาก มนต์เสวี นายอำเภอได้อนุมัติเงิน จำนวน 1,000  บาท เพื่อสร้างบ้านพักครูและซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ทางด้านดนตรี ทางราชการได้ส่งนายตุ้ม มุกิตะ มาเป็นครูฝึกสอนนับว่าได้รับความสนใจจากครู นักเรียน และประชาชนต่อมาทางราชการได้ส่ง
นายตุ้ม มุกิตา ไปเป็นครูโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดเบ็ญจะมะมหาราช ในปีนี้เอง นายสงกรานต์ ประมุขกุล ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านปลาค้าว และย้ายนายเฉลย ณุวงษ์ศรี มาเป็นครูใหญ่แทน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์