“เคล็ดไม่ลับ” ทำให้เด็กสนุกกับการเรียน คอมพิวเตอร์

รูปภาพของ sss28261

“เคล็ดไม่ลับ” ทำให้เด็กสนุกกับการเรียน คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สื่ออิเล็กทรอสิกส์ยุคใหม่ที่เด็กไทยต้องรู้ 

สิ่งหนึ่งในขณะนี้ กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตของเรา และดูเหมือนกำลังจะเข้ามีส่วนสำคัญ และอาจจะเป็นปัจจัยเสริม นอกเหนือจากปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ไป แล้ว คงหนีไม่พ้นเจ้าเครื่องมือไฮเทคโนโลยี หน้าจอสี่เหลี่ยม อย่างเจ้า “คอมพิวเตอร์” ไปได้ 

คอมพิวเตอร์กำลังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดของเยาวชนไทยให้ก้าวไกลออกไป ซึ่งรัฐบาลก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยหวังให้แต่ละครอบครัว น่าจะมีเจ้าคอมพิวเตอร์นี้ไว้อย่างน้อย 1 เครื่อง ในบ้าน รวมถึงโรงเรียนในชนบทห่างไกล เพื่อให้ลูกหลานของตัวเองได้รู้จักมักคุ้นกับเครื่องมือการสอนสมัยใหม่นี้มากขึ้น

อาจารย์เยาวลักษณ์ เวชศิริ วิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อาจารย์วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ก่อนที่จะสอนวิชาคอมพิวเตอร์กับนักเรียนนั้น จะต้องมีการปรับพื้นฐานความรู้ของเด็กนักเรียนก่อน เนื่องจากนักเรียนบางคนยังไม่มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนเลย

อาจารย์เยาวลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า ไม่เพียงแต่วิชาคอมพิวเตอร์จะให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งที่ทันสมัยความรู้ที่นอกเหนือจากที่เรียนในตำราแล้ว คอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอน ในวิชาต่างๆ ได้ดีอีกด้วย โดยเริ่มจากการให้เด็กนักเรียนได้รู้จักวิธีการสร้างเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อให้นักเรียนสามารถนำไปจัดทำสื่อการเรียนเนื้อหาในรายวิชาอื่นได้อีก อย่างเช่น เนื้อหาวิทยาศาสตร์เรื่องอาณาจักรสิ่งมีชีวิต สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นต้น โดยรูปแบบที่นักเรียนนำเสนอนั้น จะให้อิสระทางความคิดของนักเรียนเอง ครูมีหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางในเรื่องของการจัดทำโปรแกรมและการปรับปรุง ก่อนมีการนำเสนอเป็นชิ้นงานจริง

“ทุกรายวิชา นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนและนักเรียนยังจะได้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองหลังจากที่ครูได้ให้แนวทางในการจัดทำโปรแกรมนักเรียนมีโอกาสเสนอผลงานหน้าชั้น และนำผลงานมาปรับปรุงก่อนที่จะนำเสนอ ในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งนักเรียนก็พอใจในผลงานของตนเองที่ได้ทำสื่อการเรียนการสอนในระดับหนึ่ง” อาจารย์เยาวลักษณ์ กล่าว

อาจารย์เยาวลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจะได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องเพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้แล้ว นักเรียนยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้นด้วย

สร้างโดย: 
ด.ญ.ธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์