เสียงวรรณยุกต์

เสียงวรรณยุกต์ 
  

   

แหล่งที่มาของภาพ

http://202.44.68.33/files/u8056/1.jpg

http://www.thaigoodview.com/files/u30660/ss.jpg

เสียงวรรณยุกต์ 

        เสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงที่เปล่งออกมามีระดับสูงต่ำต่างกัน ทำให้ความหมายต่างกัน ด้วยซึ่งเป็นเสียงที่เกิดกับเสียงสระและเสียงพยัญชนะวรรค วรรณยุกต์ไทย มี 5 เสียง 4 รูป คือ

เสียง   เสียงสามัญ      เสียงเอก        เสียงโท         เสียงตรี        เสียงจัตวา

 รูป           -                 -                 -                  -                   -    

        ในบางคำรูปกับเสียงวรรณยุกต์อาจไม่ตรงกัน พยัญชนะต้น สระ และตัวสะกดมีความสำคัญต่อการในวรรณยุกต์ไม่น้อยกว่ารูปวรรณยุกต์ ในการเขียนจึงต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วย จึงจะใช้วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง เช่น โน้ต เชิ้ต เสียงตรีแต่ใช้รูปวรรณยุกต์โทเป็นต้น

        ตัวอย่างการผันอักษร    

  สามัญ   เอก   โท   ตรี   จัตวา
 
        อักษรกลางคำเป็น   กา   ก่า    ก้า   ก๊า    ก๋า
 
        อักษรกลางคำตาย   กะ   ก้ะ   ก๊ะ    ก๋ะ
 
        อักษรสูงคำเป็น      ข่า   ข้า    -    ขา     
 
        อักษรสูงคำตาย      ขะ   ข้ะ    -     -  
 
        อักษรต่ำคำเป็น      
คา   -  ค่า   ค้า  -
 
       อักษรต่ำคำตายสระเสียงสั้น    -    ค่ะ   คะ   ค๋ะ  
 
       อักษรต่ำคำตายสระเสียงยาว   
-     -    โนต   โน้ต   โน๋ต    

        จะเห็นได้ว่าอักษรสูงกับอักษรกลางมีเสียงตรงกับรูปเสมอ  แต่อักษรต่ำจะมีเสียงสูงกว่านั้นอีก เว้นแต่เสียงจัตวาเพราะไม่มีเสียงใดสูงกว่านั้นอีก

         วิธีผันอักษรสูงและอักษรต่ำให้ครบ  5 เสียง ทำได้โดยนำอักษรต่ำคู่ที่มีเสียงคู่กับอักษรมาผันคู่กัน เช่น         

  เสียงสามัญ 
  เสียงเอก
  เสียงโท  
  เสียงตรี
  เสียงจัตวา
 
         อักษรสูง
        -   ข่า  ข้า  -  ขา
 
         อักษรต่ำ (คู่)
       คา   -   ค่า   ค้า   -
 

        ส่วนอักษรต่ำเดี่ยวอาจผันให้ครบทั้ง 5 เสียงใช้อักษรกลางหรือสูงเป็นตัวนำ เช่น

                   เสียงสามัญ           เสียงเอก        เสียงโท         เสียงตรี        เสียงจัตวา

  อักษรสูง        อยู่                      อยู่                   อยู้             ยู้               ยู๋

  อักษรต่ำ (คู่)     นี                     หนี่                   หนี้             นี้              หนี


     กลับสู่หน้าหลัก

สร้างโดย: 
ครูศรีสวาสดิ์ บุนนาค กับนางสาวสุพิรญาณ์ ตั้งกมลเลิศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์