เสียงในภาษาไทย

เสียงในภาษาไทย

  
  

แหล่งที่มาของภาพ

http://static.wix.com/media/fe8a5e10c2f22856f02c91f7c2f7b598.wix_mp

เสียงในภาษาไทย
         เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างกัน ซึ่งการที่เสียงในภาษาจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ต้องอาศัยอวัยวะต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเสียง สำหรับอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียง ได้แก่ ริมฝีปาก ปุ่มเหงือก ฟัน ลิ้น เพดานปาก ลิ้นไก่ กล่องเสียง หลอดลม และปอด

เสียงในภาษาไทย มี 3 ชนิด คือ

            1) เสียงสระ หรือเสียงแท้ 

            2) เสียงพยัญชนะ หรือเสียงแปร และ

            3) เสียงวรรณยุกต์ หรือเสียงดนตรี

1. เสียงสระ หรือเสียงแท้ คือ เสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอโดยตรง ไม่ถูกสกัดกั้นด้วยอวัยวะส่วนใดในปาก แล้วเกิดเสียงก้องกังวาน และออกเสียงได้ยาวนาน ซึ่งเสียงสระในภาษาไทยแบ่งออกเป็น

           สระเดี่ยว มีจำนวน 18 เสียง โดยสระเดี่ยว แบ่งออกเป็น

                สระเสียงสั้น (รัสสระ) ได้แก่ อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ

                สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ได้แก่ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ


         สระประสม มีจำนวน 6 เสียง โดยสระประสม แบ่งออกเป็น

                สระเสียงสั้น (รัสสระ) ได้แก่

          เอียะ เกิดจากการประสมของ สระอิ + สระอะ

          เอือะ เกิดจากการประสมของ สระอึ + สระอะ

          อัวะ เกิดจากการประสมของ สระอุ + สระอะ

               สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ได้แก่

         เอีย เกิดจากการประสมของ สระอี + สระอา

         เอือ เกิดจากการประสมของ สระอื + สระอา

         อัว  เกิดจากการประสมของ สระอู + สระอา

กลับสู่หน้าหลัก 
สร้างโดย: 
ครูศรีสวาสดิ์ บุนนาค กับ นางสาวสุพิรญาณ์ ตั้งกมลเลิศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์