ภาคตะวันออก

 
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกมีเนื้อที่ทั้งหมด 34,380.50 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณร้อยละ 6.83 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
                  เป็นภาคที่มีขนาดของพื้นที่เล็กที่สุดของไทย ประกอบด้วยพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
                  จันทบุรี ตราด และ สระแก้ว  พื้นที่ภาคตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวไทย
                        ยกเว้น จังหวัดปราจีนบุรี และ สระแก้วเท่านั้นที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลเลย
                                                         ที่มา :  http://www.damrong.ac.th/soc503/east_north/eastnorth.asp
            
           
         
สร้างโดย: 
นายสมชาย น่วมกลิ่น และ นางสาวกัญญาลักษณ์ อัญชันบุตร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์