เครื่องดนตรีประเภทลมไม้

เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments)

เครื่องดนตรีประเภทนี้ เกิดเสียงโดยการเป่าลมผ่านช่องแคบๆให้เข่าไปภายในท่อซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงให้ดังขึ้น

คุณลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้น จะแตกต่างกัน ตามขนาดของท่อความสั้นยาวของท่อ และความแรงของลมที่เป่าเข้าไปภาย

ในท่อเครื่องลมไม้บางชนิด เสียงคล้ายขลุ่ยไทย เช่น ฟลุท และปิคโคโล ซึ่งจะไม่มีลิ้น เกิดเสียงโดยเป่าลมผ่านเข้าไปทางด้า

ข้างตามแนวนอนของเครื่อง เครื่องลมไม้บางชนิด เสียงคล้ายปี่ เกิดเสียงโดยเป่าลมผ่านลิ้น ซึ่งมีทั้งลิ้นคู่ เช่น ลาสซูน โอโบ

และลิ้นเดี่ยว เช่น คลาริเนต เซ็กโซโฟน เป็นต้น เครื่องดนตรีแต่ละชนิดยังมีขนาดต่าง ๆ กันออกไป เครื่องดนตรีขนาดเล็ก

จะให้ระดับเสียงสูง เครื่องดนตรีขนาดใหญ่จะให้ระดับเสียงต่ำ ผู้บรรเลงจะต้องเลือกใช้เครื่องดนตรีให้เหมาะสมกับบทเพลง

ามที่ผู้ประพันธ์เพลงได้กำหนดไว้

สร้างโดย: 
นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น และ นางสาวศิวพร แท่นอุดมศักดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์