ฉันทลักษณ์

ฉันทลักษณ์
ศิลปะในการประพันธ์การวิจักษ์และวิจารณ์วรรณคดี 

แหล่งที่มาของภาพ

http://202.28.17.101/prachyanun/dte/dte18/images/stories/image1/vaja1.jpg

ฉันทลักษณ์ 

               คือตําราที่ว่าด้วยวิธีร้อยกรองถ้อยคําหรือเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบตามลักษณะบังคับและบัญญัติที่นักปราชญ์ได้วางเป็นแบบไว้ถ้อยคำที่ร้อยกรองขึ้นตามลักษณะบัญญัติแห่ง

ฉันทลักษณ์ เรียกว่า คำประพันธ์      

 คำประพันธ์ คือถ้อยคำที่ได้ร้อยกรองหรือเรียบเรียงขึ้น โดยมีข้อบังคับ จำกัดคำและวรรคตอนให้รับสัมผัสกันเพื่อความไพเราะตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้ใน ฉันทลักษณ์

   คำประพันธ์ที่ดีประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ   คือ

      1.  มีข้อความดี  

      2.  มีสัมผัสดี 

      3.  แต่งได้ถูกต้องตามลักษณะบังคับ

คําประพันธ์จําแนกออกเป็น 7 ชนิด คือ

               โคลง                ร่าย 

               ลิลิต                 กลอน 

               กาพย์               ฉันท์ 

กลับสู่หน้าหลัก 

สร้างโดย: 
ครูศรีสวาสดิ์ บุนนาค กับนางสาว สุพิรญาณ์ ตั้งกมลเลิศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์