การหาคำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยวิธีแทนค่า(ครูจำเนียร มินทะขัด)

รูปภาพของ ckvchumnian

                                                                                   
คำตอบของสมการ
            

             สมการ  x + 5 = - 8   จะเป็นจริงหรือเท็จ   ขึ้นอยู่กับจำนวนที่มาแทนค่าตัวแปร ถ้าแทนค่า x  ด้วย  3   จะได้ 3 + 5  =  8 

ซึ่งเป็นเท็จลองแทนค่าใหม่อีกครั้ง  ถ้าแทนค่า ด้วย  -13   จะได้  -13 + 5  =  -8  เป็นจริง จำนวนที่แทนค่าตัวแปร แล้วทำให้สมการเป็นจริง

เราเรียกว่า คำตอบของสมการ

              คำตอบของสมการ  คือ  จำนวนที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการเป็นจริง

ตัวอย่างที่ 1   จงหาคำตอบของสมการ   x – 9 = -15  โดยวิธีลองแทนค่าตัวแปร

วิธีทำ           เนื่องจาก  - 6 – 9  =  -15

                   เมื่อแทน  x  ด้วย  - 6  ใน   x – 9  =  -15  แล้วจะได้สมการเป็นจริง

                   ดังนั้น   คำตอบของสมการ x – 9  =  -15   คือ   - 6

                                               ตอบ   - 6

ตัวอย่างที่ 2
  จงหาคำตอบของสมการ  
x2 = 9  โดยวิธีลองแทนค่าตัวแปร

วิธีทำ           เนื่องจาก  32  =  9

                  เมื่อแทน  x  ด้วย  3  ใน   x2  =  9    แล้วจะได้สมการเป็นจริง

                  และเนื่องจาก  (-3)2  =  9

                  เมื่อแทน  x  ด้วย  -3  ใน   x2  =  9    แล้วจะได้สมการเป็นจริง

                  ดังนั้น   คำตอบของสมการ  x2  =  9  คือ   3 และ - 3

                                              ตอบ   3 และ – 3

ข้อสังเกต   จากตัวอย่างที่ 2 คำตอบของสมการมี 2 คำตอบ  คำตอบที่ได้นั้น จะเป็นจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ

                                                                  

แบบฝึกหัด
ให้นักเรียนหาคำตอบของสมการ โดยวิธีลองแทนค่าตัวแปร
            1.   X + 8  =  26       

                                                                                2.   X - 16  =  4

     3.   21 + x  =  32
   4.   17 – x  =  5
     5.   17 – x  =  20
   6.   17 – x  =  0
     7.   26  =  x – 13
      8.   35  =  45 + x
9.   X2  =  36
10.  X2  =  121                                                                                      ……………………………………………………………………………

                                                                                                                        เฉลย


1.   18
2.   20
3.   11
4.   12
5.   – 3
6.   17
7.   39
8.   -10
9.   6 และ – 6
10.  11 และ -11
 

.....................................................................


สร้างโดย: 
ครูจำเนียร มินทะขัด โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak