แนะนำการหาค่าตัวแปรที่สอดคล้องกับสมการที่กำหนด

 

            ก่อนที่จะได้ศึกษาลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ  y  =  ax2 + bx + c,   ¹ 0  ผู้เรียนควรมีทักษะการหาค่า  x  และค่า y  ที่สอดคล้องกับสมการที่กำหนด  เช่น 
           ตัวอย่าง   กำหนดให้  x  เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่  -3  ถึง  3  และสมการ  y  =  x2 – 3x + 1  
จงหาค่า  y  ที่สอดคล้องกับสมการ

วิธีทำ       เนื่องจาก  x  = -3,  -2,  -1,  0,  1,  2,  3  จากสมการ   y  =  x2 – 3x + 1     
                  
ถ้า  
x  =  0      แล้ว          y  =  02 – 3(0) + 1          =   1
                      
ถ้า  
x  =  1      แล้ว          y  =  1 – 3 + 1               =   -1
                  
ถ้า  
x  =  -1     แล้ว         y  =  + 3 + 1                =   5
                       
ถ้า  
x  =       แล้ว          y  =  22 – 3(2) + 1          =   -1
 
ถ้า  
x  =  -2     แล้ว         y  =  (-2)2 – 3(2) + 1       =   11
  
ถ้า  
x  =       แล้ว          y  =  32 – 3(3) + 1          =   1
  
ถ้า  
x  =  -3     แล้ว         y  =  (-3)2 – 3(3) + 1       =   19
              
                     นำค่า   และค่า  y  ที่สอดคล้องกับสมการข้างต้นใส่ในตาราง  โดยเรียงค่า x  จากน้อยไปมากได้ดังนี้

ตัวอย่าง กำหนดสมการ  y  =  -2x2 + 1  และ  x  มีค่าตามที่กำหนดในตาราง  จงเติมค่า  y
และเขียนคู่อันดับ  (x, y)  จากตาราง

จากตารางเขียนคู่อันดับได้ดังนี้
(-2, -7) , (-1, 1) , (0, 1)  , (1, -1) , (2, -7), (-3, 17), (4, -31)

สร้างโดย: 
คุณครู จินดา พ่อค้าชำนาญ และ นางสาว กาญวิภา จิตวานิชไพบูลย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์