แบบฝึกหัด 1

1.   จงเขียนกราฟของ  y  =  x2  และ y  =  -x2 เมื่อ   x  เป็นจำนวนจริงใด ๆ ลงบนแกนคู่เดียวกัน 
      โดยใช้ตารางแสดงค่า  x และ  y  บางค่าต่อไปนี้ช่วยในการเขียนกราฟ


  จากกราฟ   จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. แกนสมมาตรของกราฟทั้งสองคือเส้นตรงใด
2. จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟคือจุดใด
3. ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ y  ของแต่ละสมการเป็นเท่าใด
4. กราฟมีลักษณะหงายหรือคว่ำ

 

2. จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้บนแกนคู่เดียวกัน  (ใช้ดินสอสีต่างกัน)

จากกราฟ  จงตอบคำถามต่อไปนี้
1) แกนสมมาตรของกราฟทั้งสามคือเส้นตรงใด
2) จุดต่ำสุดของกราฟทั้งสามคือจุดใด
3) ค่าต่ำสุดของ y  ของแต่ละสมการเป็นเท่าใด

 

3. จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้บนแกนคู่เดียวกัน  (ใช้ดินสอสีต่างกัน)


จากกราฟ  จงตอบคำถามต่อไปนี้
1) แกนสมมาตรของกราฟทั้งสามคือเส้นตรงใด
2) จุดสูงสุดของกราฟทั้งสามคือจุดใด
3) ค่าสูงสุดของ y  ของแต่ละสมการเป็นเท่าใด

สรุป  ลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ  y = ax2    เมื่อ  a0
  1.   แกนสมมาตร  คือ  เส้นตรง  x  =  0   หรือ  แกน  y
  2.   a  >  0    พาราโบลาหงาย   จุดต่ำสุด  คือ  จุด (0, 0)  
        a  <  0    พาราโบลาคว่ำ     จุดสูงสุด  คือ  จุด (0, 0)  
  3.   ค่าสูงสุดของ  y  หรือ  ค่าต่ำสุดของ  y  คือ  0

 

 
 

สร้างโดย: 
คุณครู จินดา พ่อค้าชำนาญ และ นางสาว กาญวิภา จิตวานิชไพบูลย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์