เลขยกกำลัง หน้า3

เลขยกกำลัง 

เรื่องที่ 4
การคูณ การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 

1.am x an = am+n เมื่อ m, n เป็นจำนวนเต็มบวก 
2.am ÷ an = am-n เมื่อ a ≠ 0 และ m, n เป็นจำนวนเต็มบวก  
3.a0 = 1 เมื่อ a ≠ 0


am x an = am+n

เมื่อ a ≠ 0 และ m , n เป็นจำนวนเต็ม


am ÷ an = am-n เมื่อ a ≠ 0  และ m, n เป็นจริงสำหรับ m และ n ที่เป็นศูนย์และจำนวนเต็มลบ
ที่กำหนดให้ด้วยซึ่งเป็นไปตามสมบัติของเลขยกกำลัง
am ÷ an = am-n
เมื่อ a ≠ 0 และ m , n เป็นจำนวนเต็ม

 

เรื่องที่ 5
สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง 

1. เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง 

ตัวอย่าง

(32)5   มี 32 เป็นฐาน มี 5 เป็นเลขชี้กำลัง

และ (32)5 = 32 x 32 x 32 x 32 x 32

= 32+2+2+2+2

= 32 หรือ 32x5

 

(23)2 มี 23 เป็นฐาน มี 2 เป็นเลขชี้กำลัง

    และ  (23)2  = 23 x 23

= 26 หรือ 23x2

จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่าคำตอบที่ได้เป็นไปตามสมบัติของ เลขยกกำลัง

(am)n = amn เมื่อ a ≠ 0 และ m, n เป็นจำนวนเต็ม

2. เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณหรือการหารของจำนวนหลาย ๆ จำนวน  

ตัวอย่าง                          (2 x 3)2  มี 2 x 3 เป็นฐาน และมี 2 เป็นเลขชี้กำลัง

และ (2 x 3)2 = (2 x 3) x (2 x 3)

= 2 x 2 x 3 x 3

= 22 x 32

                                               (4 x 5)3   มี 4 x 5 เป็นฐาน และมี 3 เป็นเลขชี้กำลัง

และ (4 x 5)3 = (4 x 5) x (4 x 5) x (4 x 5)

= 4 x 4 x 4 x 5 x 5 x 5

= 43 x 53

จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่าคำตอบที่ได้เป็นไปตามสมบัติของ เลขยกกำลัง

(ab)n = anbn เมื่อ a ≠ 0 b ≠ 0  และ m, n เป็นจำนวนเต็ม

 

 

   


# เซต                                             # เลขยกกำลัง                                      # จำนวนจริง
# ความสัมพันธ์                                   # ฟังก์ชัน                                           # ตรรกศาสตร์
# ลำดับ                                           # อนุกรม                                        # ความน่าจะเป็น
# สถิติ                                       # สมการและอสมการ                                  # แหล่งอ้างอิง
# ผู้จัดทำ                                               # แบบทดสอบ
สร้างโดย: 
น.ส. สุชานาถ อานนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์