THAILAND ::: ประเทศไทย

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ : ราชอาณาจักรไทย

ที่ตั้ง : คาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิกัด : 13°44′N 100°30′E

เนื้อที่ : 513,115 ตารางกิโลเมตร ((ใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก))

พรมแดน : ทิศตะวันออก - ประเทศลาวและประเทศกัมพูชา
ทิศใต้ - ประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย
ทิศตะวันตก - ทะเลอันดามันและประเทศพม่า
ทิศเหนือ - ประเทศพม่าและประเทศลาว

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สถาปนา : - กรุงสุโขทัยพ.ศ. 1781 – พ.ศ. 1911
- กรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 1893 – พ.ศ. 2310
- กรุงธนบุรีพ.ศ. 2310 – 6 เมษายน พ.ศ. 2325
- กรุงรัตนโกสินทร์6 เมษายน พ.ศ. 2325 – ปัจจุบัน

ประชากร : ประมาณ 66 ล้านคน ((มากเป็นอันดับ 20 ของโลก))

ภาษาทางการ : ภาษาไทย

รหัสโทรศัพท์ : +66

http://hilight.kapook.comadmin_hilightspaw2imghilight4newimagesthaiflag_400.jpg/

ชื่อเรียก สยาม

คำว่า "สยาม" เป็นคำที่ชาวต่างประเทศใช้เรียกอาณาจักรอยุธยา เมื่อราว พ.ศ. 2000 เดิมทีประเทศไทยเองก็เคยใช้ชื่อว่า สยาม มานับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา แต่ทว่าคนไทยไม่เคยเรียกตนเองว่า "สยาม" หรือ "ชาวสยาม" อย่างชาวต่างชาติหรือตามชื่อประเทศอย่างเป็นทางการในสมัยนั้นเลยส่วนคำว่า "คนไทย" นั้น จดหมายเหตุลาลูแบร์ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่า ชาวอยุธยาได้เรียกตนเองเช่นนั้นมานานแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ตามประกาศรัฐนิยม ฉบับที่ 1 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนชื่อประเทศพร้อมกับเรียกประชาชนและสัญชาติจาก "สยาม" มาเป็น "ไทย" ซึ่งท่านต้องการบ่งบอกว่าดินแดนนี้เป็นของชาวไทย มิใช่ของเชื้อชาติอื่นตามลัทธิชาตินิยมในเวลานั้น โดยในช่วงต่อมาได้เปลี่ยนกลับเป็นสยามเมื่อปี พ.ศ. 2488 แต่ก็ได้เปลี่ยนกลับมาชื่อไทยอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นช่วงที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี


เชื้อชาติ

ชนชาติของประเทศไทยเรียกว่า ‘ชาวไทย’ ซึ่งหมายถึง บุคคลหรือกลุ่มชนในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นซึ่งมีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทย วัฒนธรรมของชาวไทยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์เป็นหลักซึ่งแบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่มใหญ่ ๆ คือวัฒนธรรมภาคเหนือ วัฒนธรรมภาคอีสาน วัฒนธรรมภาคกลาง และวัฒนธรรมภาคใต้
ในประเทศไทยถือได้ว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยมีทั้ง ชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายลาว ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยเชื้อสายเขมร รวมไปถึงกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาวชวา (แขกแพ) ชาวจาม (แขกจาม) ชาวเวียด ชาวพม่า และชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ เช่น ชาวกะเหรี่ยง ชาวลีซอ ชาวอ่าข่า ชาวอีก้อ ชาวม้ง ชาวเย้า รวมไปจนถึงชาวส่วย ชาวกูบ ชาวกวย ชาวจะราย ชาวระแดว์ ชาวข่า ชาวขมุ
โดยประชากรทั้งหมดของประเทศไทยมีประมาณ 66,404,688 คน (ข้อมูล พ.ศ. 2553) ประกอบด้วยไทยสยามประมาณร้อยละ 75 ไทยเชื้อสายจีนร้อยละ 14 ไทยเชื้อสายมลายูร้อยละ 3

http://stargozzip.comwp-contentuploads201006yimsiam.gif/

 

เศรษฐกิจไทย


ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ โดยมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิ พัทยา, จังหวัดภูเก็ต, กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ อันสร้างรายได้ให้กับประเทศ เช่นเดียวกับการส่งออกซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยจีดีพีของประเทศซึ่งมีมูลค่าราว 260,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ตามการประมาณเมื่อปี พ.ศ. 2552
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ แต่แรงงานไทยส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญที่สุดของประเทศและถือได้ว่าเป็นประเทศซึ่งส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยสัดส่วนการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 36 ของโลก ส่วนตลาดนำเข้าสินค้าไทยที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย และอินโดนีเซีย เศรษฐกิจของประเทศไทยนับว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 33 ของโลก


http://www.innnews.co.thwbphoto1249385411_8801249385411_880.jpg/

สร้างโดย: 
Waranya

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์