กลุ่มที่2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาวน์ปัญญา (Investigative)

 

 

 

 

 

                                

                                 

 

 

กลุ่มที่2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาวน์ปัญญา (Investigative)

     เป็นคนที่มีสติปัญญาดี (Investigative) ใช้อัพษรย่อ I ชอบวิเคราะห์ ประเมินผล อยากรู้อยากเห็น ชอบคิดค้น ยึดระเบียบกฎเกณฑ์ 

มีความแน่นอน ชอบอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ ทำงานในห้องทดลอง ชอบวิจัยโครงการทางวิทยาศาสตร์ ชอบแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สามารถทำงานโดยใช้กล้องจุลทัศน์ ตรวจผลความถี่ของคลื่นวิทยุ

มีความสามารถทางด้านแพทย์ศาสตร์ ด้านการทำงานของร่่างกาย สามารถแปลส่วนผสมทางเคมี และรู้จักวิธีใช้เครื่องมือทางเทคนิคได้

สามารถฝึกอบรมทางช่างบางสาขาได้ อาจขาดทักษะในการเป็นผู้นำ เป้นคนมุ่งงานเป็นใหญ่ สนใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม เป้นบุคลิกภาพ

ที่ต้องใช้เชาวน์ปัญญา และความคิดแบบนักวิชาการ ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาความรู้  

 

 อาชีพที่เหมาะสมกลุ่มที่2ลักษณะทั่วไปกลุ่มที่2

 

 

 

H-O-M-E

สร้างโดย: 
นางสาวชุตินันท์ ค้อชากูล และนางรุจี อภัยพลชาญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์