แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น

แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น อ่านรายละเอียดได้ที่

http://www.teachplan.koonkroo.net

เนื้อหามีประโยชน์มากเลยค่ะ

ดีมากค่ะ

 

มีประโยชน์มากค่ะ

ขอบคุณคะ

ขอบคุณคะ

ขอแผนการสอนสังคม ม ปลายหน่อยนะค่ะ ส่งไปที่ patanawin2931@gmail.com

ขอบคุณสำหรับแผนการสอนที่ดี มีประโยนช์

ดีมากครับ

รูปภาพของ treechada

อยากได้ตัวอย่างแผนการสอนค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

very good

สวัสดีครับ

Embarassed

มีหลักสูตรระดับชั้นเรียนไหมคะ

ขอบคุณมากๆๆครับ

เห็นด้วยครับ.....ดีมากๆๆๆกลยครับผม

ขอขอบคุณมาก มากๆๆๆๆๆ  ขออำนวยความสุข ความเจริญ  รวยๆๆๆๆๆๆ  กับทีมงานทุกท่าน

   แต่ เอกสารการสอน บทที่ 20 ฟสิกสฺนิวเคียลร์ โหลดแล้วไม่ใช่บทที่ 20  ช่วยกรุณาตรวจสอบด้วย ค่ะ

โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด Internet download managerโหลดเร็ว 300-500 เท่าไม่มี serial ไม่มีหมดอายุ ใช้ได้ตลอดชีพ1. แตกไฟล์ก่อน2. เข้าไปที่ Crack3. ดับเบิลคลิกที่ IDman เป็นอันเสร็จพิธี4. เชื่อมต่ออินเตอร์ โปรแกรมจะอัพเป็นภาษาไทยเอง5. ถ้าต้องการให้โหลดไฟล์เพิ่มเติม เช่นไฟล์หนัง ไฟล์เอกสาร ให้เข้าไปที่โปรแกรมเลือก การดาวน์โหลด®ตัวเลือก®ชนิดแฟ้ม  จากนั้นป้อนค่านามสกุลไฟล์ลงในช่อง เช่น DAT DOC PDF FLV VOB  FLA  SWF เป็นต้น6. โหลดได้ตลอดชีพของท่านคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมhttp://www.ziddu.com/download/14932450/Internet_Download.rar.html

ขอบพระคุณครับ

จะพยายามหาวิธีโหลดให้ได้

ดีที่สุด

 

ขอบคุณเวปทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

ขอบคุณครับ

แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ 4 รหัส ว 31101
แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1
 ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
   เรื่อง  การเคลื่อนที่   
     http://www.ziddu.com/download/11966875/1.rar.html
  ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
   เรื่อง  สนามของแรง 
     http://www.ziddu.com/download/11966926/2.rar.html
 ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
   เรื่อง  คลื่น 
     http://www.ziddu.com/download/11966927/3.rar.html
 ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
   เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ 
     http://www.ziddu.com/download/11966925/4.rar.html
 ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  วิเคราะห์หลักสูตร
     http://www.ziddu.com/download/11967061/222.rar.html
 ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  แบบทดสอบ
     http://www.ziddu.com/download/11967032/111.rar.html


แจกกันไปใช้ครับ
เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ
   
   เรื่องที่ 1 การวัด
     http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.html
   เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่
     http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.html
   เรื่องที่ 3 กฎการเคลื่อนที่
     http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.html
   เรื่องที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
     http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
   เรื่องที่ 5 งานและพลังงาน
     http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.html
   เรื่องที่ 6 โมเมนตัม
     http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.html
   เรื่องที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
     http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.html
   เรื่องที่ 8   สภาพสมดุลยืดหยุ่น
     http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html
   เรื่องที่ 9   ของไหล
     http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.html
   เรื่องที่ 10  ความร้อน
     http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.html
   เรื่องที่ 11  คลื่นกล
     http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.html
   เรื่องที่ 12  เสียง
     http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.html
   เรื่องที่ 13  แสง
     http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.html
   เรื่องที่ 14  ทัศนอุปกรณ์
     http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html 
   เรื่องที่ 15  ไฟฟ้าสถิตย์
     http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.html
   เรื่องที่ 16  แม่เหล็กไฟฟ้า 1
     http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.html
   เรื่องที่ 17  แม่เหล็กไฟฟ้า 2
     http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.html
   เรื่องที่ 18  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
     http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.html
   เรื่องที่ 19  ฟิสิกส์อะตอม
     http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.html
   เรื่องที่ 20  ฟิสิกส์นิวเคลียร์
     http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html

แบ่งปันกันไปใช้นะครับ 

 

 แจกกันไปใช้ครับ  คณิตศาสตร์ล้วนๆ  
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ
   
   เรื่องที่ 1 เซต
     http://www.ziddu.com/download/12118508/1.pdf.html
   เรื่องที่ 2 ตรรกศาสตร์
     http://www.ziddu.com/download/12118526/2..pdf.html
   เรื่องที่ 3 การแจกแจงปกติ
     http://www.ziddu.com/download/12118614/3..pdf.html
   เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
     http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
   เรื่องที่ 5 กำหนดการเชิงเส้น
     http://www.ziddu.com/download/12118703/5..pdf.html
   เรื่องที่ 6 ความน่าจะเป็น
     http://www.ziddu.com/download/12118705/6..pdf.html
   เรื่องที่ 7 ความสัมพันธ์
     http://www.ziddu.com/download/12118704/7..pdf.html
   เรื่องที่ 8   ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น
     http://www.ziddu.com/download/12118706/.pdf.html
   เรื่องที่ 9   แคลคูลัส
     http://www.ziddu.com/download/12118707/.pdf.html
   เรื่องที่ 10  จำนวนจริง
      http://www.ziddu.com/download/12119104/10..pdf.html
   เรื่องที่ 11  จำนวนเชิงซ้อน
      http://www.ziddu.com/download/12119105/11..pdf.html
   เรื่องที่ 12  ทฤษฎีกราฟ
      http://www.ziddu.com/download/12119102/12..pdf.html
   เรื่องที่ 13  ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
      http://www.ziddu.com/download/12119101/.pdf.html
   เรื่องที่ 14  เมตริกซ์
      http://www.ziddu.com/download/12119103/14..pdf.html
   เรื่องที่ 15  เรขาคณิต
      http://www.ziddu.com/download/12119151/15..pdf.html
   เรื่องที่ 16  ลอการิทึม
      http://www.ziddu.com/download/12119150/16..pdf.html
   เรื่องที่ 17  ลำดับอนุกรม
     http://www.ziddu.com/download/12119149/17..pdf.html
   เรื่องที่ 18  เวกเตอร์
     http://www.ziddu.com/download/12119148/18..pdf.html

แบ่งปันกันไปใช้นะครับ  เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่น่าใช้มากครับ

ขอบคุณมากคะ

ลงทะเบียน โหลดไม่ได้คะ

ขอแผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร คอมเบื้องต้น ขอบคุณครับ

bungalow_ole@hotmail.com

เเกเกเกเกเกเ

เพิ่งเข้าค่ะอยากได้แผนแบคเวอร์ด มัธยมมากๆๆๆค่ะ

ผมก็อยากได้เหมือนกัน ยังก็ขอมั่งนะครับ

ดีมากเลย

สวัสดีค่ะ

อรเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกวันแรกค่ะ มาค้นหาข้อมูล แผนการจัดการเรียนรู้ค่ะ

อร กำลังเรียน ป.บัณฑิต ว.ค.อยู่ค่ะ อยากได้ตัวอย่างการสอนภาษาไทย ป.2 ค่ะ หายากมาก ยังไงรับกวนเพื่อนๆ พี่ๆ ช่วยกรุณาบอกกล่าวกันด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ถ้าได้ยังไงก็ขอผมบ้างนะครับ bungalow_ole@hotmail.com ขอบคุนคับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 108 คน กำลังออนไลน์