นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ

นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณเป็นบทกล่าวบรรยายเกี่ยวกับพระคุณของมารดา บิดา ครูบาอาจารย์ โดยแต่งเป็นร้อยกรองแบบ

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ บทหนึ่งมี ๔ วรรค วรรคหน้า ๕ คำ วรรคหลัง ๖ คำ

และมีคำรับส่งสัมผัสเพียงแห่งเดียว คือระหว่างคำสุดท้ายในวรรคที่ ๒ กับคำสุดท้ายในวรรคที่ ๓

ในอินทรวิเชียรฉันท์นั้นต้องกำหนดคำครุและลหุ โดยการกำหนดคำครุและคำลหุในคำประพันธ์นั้นไม่ได้เป็นคำบังคับสำหรับผู้แต่ง เท่านั้น แต่รวมถึงผู้อ่านก็ต้องใช้เป็นแนวทางในการอ่านด้วยเช่นกัน   โดยถ้าคำใดอยู่ในตำแหน่งของคำครุ ผู้อ่านจะต้องลงเสียงหนัก   ส่วนคำใดที่อยู่ในตำแหน่งของคำลหุก็จะอ่านโดยไม่ลงน้ำเสียงหนักเสมอ (แม้ว่าคำนั้นจะสะกดแบบคำครุก็ตาม)

สร้างโดย: 
นางสาว มณฑญา กนกวิจิตรศิลป์,นางสาว รัตนา สถิตานนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์