ทุน (บางส่วน) พยาบาล เรียนจบทำงานที่นิวซีแลนด์

          เมื่อไม่นานมานี้เคยนำเสนอโครงการศึกษาต่อพยาบาลที่นิวซีแลนด์ เพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์ ซึ่งสามารถทำงานอยู่ที่นิวซีแลนด์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา 2 ปี หลังจากนั้นหากประสงค์ที่จะทำงานต่อที่นิวซีแลนด์ หรือโยกย้ายไปอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา ก็สามารถทำได้เช่นกัน
          โครงการนี้เกิดขึ้นตามความร่วมมือระหว่าง King’s Education เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ และโรงเรียนกรุงเทพภาษาต่างประเทศ (The International Language Academy at Bangkok หรือ ILAB) ประเทศไทย
          “อ.ทัชชกรภ์ นิ่มสกุลธำรง” Director โรงเรียนกรุงเทพภาษาต่างประเทศ ดำเนินโครงการนี้มานาน 5-6 ปี มีผู้ที่ผ่านการพิจารณาและเดินทางไปแล้ว 60-70 คน
          ทั้งที่ตัวเลขน่าจะมีมากกว่านี้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ แม้มีทุนบางส่วนที่  King’s Education มอบให้ แต่ค่าใช้จ่ายระหว่างร่วมโครงการ เช่น การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร มากพอสมควร ทำให้หลายคนต้องเสียโอกาสนี้ไป
          อ.ทัชชกรภ์ ใช้ความพยายามอยู่หลายปีเพื่อให้ธนาคารออมสินเห็นความสำคัญ และยอมปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่ต้องการกู้เงินในโครงการนี้ได้เต็มจำนวน โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน และมั่นใจด้วยว่ารายได้ระหว่างที่ทำงานในนิวซีแลนด์มากพอสำหรับการผ่อนชำระกับธนาคาร

          รายละเอียดโครงการ
          King’s Education เป็นองค์กรการศึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและสาธารณสุข มีโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุหลายแห่งอยู่ในเครือ ได้รับอนุมัติโครงการเตรียมพยาบาลเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ (Nursing Competency Assessment) และจัดการเรื่องการทำงานในนิวซีแลนด์ และการเปิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care Education หรือ ACE)  เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการจัดการเรื่องการทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Healthcare Assistant) ในนิวซีแลนด์
          King’s Education และ ILAB ร่วมกันดูแลในเรื่องพื้นฐานภาษาในประเทศไทย การจัดการเรื่องการเดินทาง เงินกู้จากสถาบันการเงิน เมื่อเดินทางไปที่เมือง Christchurch แล้วจะได้รับการดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ งาน part time การเรียนจนได้รับใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศนิวซีแลนด์
          คุณสมบัติของพยาบาล
          1.เป็นพยาบาลอาชีพและมีใบประกอบโรคศิลป์ รวมทั้งประสบการณ์ทำงาน 2 ปี (ถ้าเป็นไปได้) จากประเทศที่พยาบาลตั้งถิ่นฐานอยู่
          2.ต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Advanced หรือ IELTS 7.0 เพราะจะต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านวิชาการพยาบาลและทั่วไป ได้มากเท่ากับเจ้าของประเทศ สามารถดูแลรักษาคนไข้ได้ โดยไม่มีปัญหาทางด้านภาษาที่ต้องสื่อสารกัน
          3.ผ่านการสอบใบประกอบโรคศิลป์ (Nursing Competency Assessment) ในประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อมีใบประกอบโรคศิลป์ของนิวซีแลนด์แล้ว จะได้รับการเปลี่ยนเป็นวีซ่าการทำงาน สามารถอยู่ทำงานได้ทุกแห่งในประเทศได้นานเท่าที่ต้องการ หลังจากนั้นสามารถขอรับวีซ่าเป็นต่างด้าว (Permanent Residence) หรือเปลี่ยนสัญชาติไทย ขึ้นอยู่กับจุดหมายที่ต้องการ
          -อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 25-30 เหรียญต่อชั่วโมง
          คุณสมบัติผู้ดูแลผู้สูงอายุ
          1.ชาย/หญิงไม่จำกัดอายุ วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป และเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพสาขาใดก็ได้
          2.ต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Post Intermediate หรือ IELTS 5.5 เพราะจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
          3.ต้องผ่านหลักสูตรการสอนการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care Education Programme) ในประเทศนิวซีแลนด์
          4.ก่อนเข้าเรียนหลักสูตร ACE นั้น นักเรียนจะต้องสอบภาษาอังกฤษได้คะแนน IELTS 5.0
          5.เมื่อได้รับใบอนุญาตการทำงานในอาชีพดูแลผู้สูงอายุของนิวซีแลนด์แล้ว จะได้รับการเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน สามารถอยู่ทำงานได้ทุกแห่งในประเทศได้นานเท่าที่ต้องการ และหลังจากนั้นก็สามารถขอวีซ่าเป็นต่างด้าว (Permanent Residence) หรือเปลี่ยนสัญชาติได้ ขึ้นอยู่กับจุดหมายที่ต้องการ 

          ขั้นตอนการเตรียมตัว
          ส่วนที่ 1 การเรียนในประเทศไทย
          ระบบการเรียนในเมืองไทย เป็นการเรียนแบบ Total Immersion Technique ต้องเข้า
ไปเรียนอยู่ในค่ายภาษา (Boot Camp) โดยใช้ภาษาอังกฤษทุกทักษะตลอด 24 ชั่วโมง การจัดการเรียนในค่ายนั้น จะมุ่งประเด็นของการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ และต้องให้คนไทยมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างจะแข็งแรง และเมื่อไปต่อยอดการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์แล้ว สามารถเรียนจบได้โดยไม่ยากนัก โดยเฉพาะการไปเริ่มต้นชีวิตที่จะต้องมีความพร้อมในด้านภาษาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่  การสอนประกอบด้วย
          1.การปูพื้นฐาน (English Foundation Program)
          2.การสอนภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการ (English for Academic Purposes)
          ส่วนที่ 2 การเรียนในนิวซีแลนด์
          Nursing Competency Assessment Programme (NNC)
          -ถ้าสอบได้ IELTS 5.5 สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Pre ENR (Pre English for Nursing Registration) ใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์ เพื่อให้ได้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า Post Intermediate Level หรือ IELTS 6.0
          -ถ้าสอบได้ IELTS 6.0 หรือ 6.5 สามารถเข้าเรียนหลักสูตร ENR (English for Nursing Registration) ใช้เวลาเรียน 13 หรือ 26 สัปดาห์ การสอนประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องการสาธารณสุขของประเทศนิวซีแลนด์ ให้ความรู้ด้านศัพท์การแพทย์และภาษาอังกฤษในระดับสูง เพื่อให้ได้ภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับระดับ Advanced หรือ IELTS 7.0
          หลังจากนั้นจึงเรียนหลักสูตร Nursing Competency Course (NCC) 8 สัปดาห์ เมื่อ
จบแล้วจะได้ Nurse License (ใบประกอบโรคศิลป์)
          การเซ็นสัญญากับ King’s Education ครอบคลุมการหางานพาร์ตไทม์ให้ทำ ด้วยรายได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ค่าจ้างชั่วโมงละไม่ต่ำกว่า 12 เหรียญ เมื่อเรียนจบแล้วต้องทำงานพยาบาลในโรงพยาบาลที่จัดให้เป็นเวลา 2 ปี ด้วยเงินเดือนเริ่มต้น 20 เหรียญต่อชั่วโมง
          ทั้งนี้ การเรียนในหลักสูตร ENR จะได้รับทุนครึ่งหนึ่ง จำนวน 4,500 เหรียญ และหลักสูตร NCC ทุนเต็มจำนวน 4,500 เหรียญ
          Aged Care Education Programme
          หลังจากเรียนภาษาอังกฤษในค่ายเป็นเวลา 8, 12 อาทิตย์ เพื่อสอบให้ได้ IELTS  5.0 (formal test) King’s Education ได้จัดการเรียนการสอนในนิวซีแลนด์ โดยสอนหลักสูตร Aged
Care Education Programme หรือการดูแลผู้สูงอายุ ใช้เวลาเรียน 12 อาทิตย์ หลักสูตรการสอนประกอบด้วยภาษาอังกฤษ ความรู้ในการดูแลทั่วไป การดูแลร่างกายผู้สูงอายุ การป้องกันการติดเชื้อ ความปลอดภัย โภชนาการ ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการให้การรักษาด้วยยา เป็นต้น 
เรียนจบแล้วจะได้รับอนุญาตทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการเปลี่ยนวีซ่าการทำงาน สามารถอยู่ได้นานเท่าที่ต้องการ


          ไปมาแล้ว
          “พี่ณา” คุณวรางคณา ตันตระวรศิลป์ เพิ่งเดินทางกลับจากนิวซีแลนด์ได้ไม่นาน เพื่อขอวีซ่าทำงาน หลังบินไปเรียนหลักสูตร Aged Care Education Programme ได้ระยะหนึ่ง
          เธอเล่าประสบการณ์ผ่านมุมมองของคนรักงานพยาบาลว่า มีแรงบันดาลใจบางอย่างที่ทำให้เธออยากไปทำงานในต่างประเทศ และเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
          ผ่านทั้งงานพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และเคยทดลองสอบใบประกอบโรคศิลป์ประเทศอเมริกา (NCLEX) แต่ครั้งนั้นพลาดหวังไป และรู้ว่าจุดอ่อนที่ต้องปรับกันใหม่คือ ภาษาอังกฤษที่กำหนดเกณฑ์ไว้ค่อนข้างสูง
          “รายได้ในต่างประเทศมากกว่าทำงานที่เมืองไทย แต่จะได้ประสบการณ์และเรียนรู้ไปอีกแบบหนึ่ง พยาบาลหลายคนสนใจไปเมืองนอก แต่ติดเรื่องภาษา ในอเมริกามีคนสอบได้เป็นร้อย แต่ภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ทั้งที่การทำงานเราสู้เขาได้”
          อีกเหตุผลหนึ่งคือ กฎเกณฑ์สำหรับวิชาชีพพยาบาลที่นิวซีแลนด์ชัดเจนมากกว่า แม้อายุมากขึ้น สามารถเลือกทำงานในสายที่ชอบได้
          “เพื่อนเพิ่งได้ Permanent Residence เมื่อปลายปีที่แล้ว กลับมาก็โทรศัพท์มาคุยกัน ซึ่งนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่น่าอยู่ และเงื่อนไขการทำงานชัดเจน”
          เตรียมภาษา
          ผู้ที่เข้าโครงการนี้ต้องใช้เวลาเตรียมตัวสำหรับการฝึกภาษาอังกฤษพอสมควร โดยใช้เวลาเรียนเรื่องไวยากรณ์ ก่อนเข้าแคมป์ภาษาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อให้ได้ผลสอบ IELTS ตามที่กำหนดไว้
          “ปีที่แล้วเข้าแคมป์เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด กลุ่มนี้มี 6 คน ใช้เวลาร่วมกันในแคมป์ 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยอาจารย์จากอังกฤษเป็นผู้สอน กิจกรรมระหว่างวัน ได้แก่ เรียนหนังสือ ดูโทรทัศน์ข่าวต่างประเทศ ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์และเพื่อน ๆ และสอน writing อังกฤษ ในตอนบ่าย ยกเว้นบ่ายกลางคืน วันศุกร์ และวันอาทิตย์ได้พัก”
          แคมป์นี้ประกอบด้วยคนหลากหลายวัย ตั้งแต่ 20 กว่าปีไปจนถึง 30 กว่าปี เรียกว่าต่างใจแต่หัวใจเดียวกัน
          คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพยาบาลที่นิวซีแลนด์ ระบุไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้ว ต้องเรียนจบพยาบาล ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ซึ่งเป็นเงื่อนไขของสภาการพยาบาล หลังจากได้ IELTS 7 ต้องไปเรียน Nursing Competency Course  เช่น กฎหมาย การทำงาน
          แต่พี่ “ณา” ตัดสินใจเลือกเรียน Aged Care Education Programme แทน เพราะติดปัญหาค่าใช้จ่าย จึงตัดสินใจเรียนหลักสูตรนี้ให้จบแล้วหางานพาร์ตไทม์ทำ ซึ่งจัดหาโดย Castle Recruitments แผนกจัดหางาน คู่สัญญาของ King’s Education ก่อนที่จะต่อยอดเรียนพยาบาลเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์ จึงจะทำงานในวิชาชีพพยาบาลได้สมบูรณ์แบบ
          “ไปเรียน Aged Care สามเดือน ประมาณ 14 สัปดาห์ และต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ IELTS 5 ช่วงนั้นพักอยู่กับเพื่อน ซึ่งในนิวซีแลนด์มีโฮมสเตย์ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 180-200 เหรียญ รวมค่าอาหารทุกมื้อ แต่ข้อดีคือได้ฝึกภาษาอังกฤษ หรืออีกแบบคือบ้านเป็นหลังแบ่งให้เช่า มีอุปกรณ์ในบ้านพร้อม ราคา 85 เหรียญขึ้นไป” คำแนะนำจากพี่ณา สำหรับการหาที่พัก ควรเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเดินทาง และการเช่าพักรวมกันกับคนไทย อาจทำให้โอกาสสื่อสารกับต่างชาติน้อยลง
          Working Visa
          พี่ณา เตรียมตัวแพ็กกระเป๋ากลับไปนิวซีแลนด์อีกไม่นานนี้ พร้อมกับ Working Visa ทำงานใน Rest Home หรือบ้านพักผู้สูงอายุ
          บรรยากาศของ “Rest Home” ที่นิวซีแลนด์เป็นที่พักพิงของผู้สูงวัยและผู้สูงวัยที่อาการหลงลืม ที่ตกแต่งสวยงาม โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง
          งานที่พี่ณาต้องทำในบทบาทของ caregiver ไม่ใช่พยาบาลโดยตรง แต่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการให้อาหาร อาบน้ำ เช็ดตัว ดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุ สรีระที่ใหญ่นั้นไม่เป็นปัญหา เนื่องจากนิวซีแลนด์มีเครื่องมืออำนวยความสะดวก และมีข้อบังคับไว้ว่าผู้ดูแลหนึ่งคนจะรับน้ำหนักผู้สูงอายุได้ไม่เกินกี่กิโลกรัม
          รายได้ในการทำงานพาร์ตไทม์ 12.5 เหรียญ สำหรับชั่วโมงทำงาน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นอย่างน้อย ลักษณะงานที่ Rest Home มีมากในช่วง 4 ชั่วโมง เช้าหรือเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องการคนเสริม
          อย่างไรก็ตาม อัตราค่าแรงอาจมากกว่านี้ถ้าได้ทำงานในฐานะ Permanent Residence
          ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย
          ระหว่างทำงานไปด้วย พี่ณาต้องขยันเรียนไปด้วย เพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์ เมื่อไหร่ที่ได้เป็นพยาบาลเต็มตัว จะมีรายได้ดีขึ้น 25-30 เหรียญต่อชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
          “ตั้งเป้าไว้ระยะเวลาที่อยู่นิวซีแลนด์ เรียนและทำงานพาร์ตไทม์ ประมาณ 5 ปี เมื่อได้ Permanent Residence อาจโยกย้ายไปประเทศอื่น อยากไปอังกฤษ ได้หรือเปล่าต้องดูก่อน”
          การปรับตัว
          “ถ้าได้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง การปรับตัวจะง่ายขึ้น เพราะถ้าสื่อสารแล้วไม่สามารถอธิบายได้ การปรับตัวจะยากขึ้น การเข้าแคมป์ภาษาอังกฤษที่เมืองไทย ทำให้อย่างน้อยได้เรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งมีคอร์สหนึ่งเกี่ยวกับ culture ทำให้ปรับตัวง่ายขึ้น เช่น ขึ้นรถเมล์ต้องทักทาย Good morning. ลงรถ Thank you. ถ้าไม่ได้เรียนรู้ไปก่อน ก็เหมือนคนไม่มีมารยาท”
          เมื่อถามว่ารู้สึกเหงาเหมือนคนอื่น ๆ ที่ไปเมืองนอกไหม ได้รับคำตอบว่า “เรียนหนักทุกวัน มาแล้วต้องตั้งใจเรียนให้จบ เช้าไปเรียน กลับมามีการบ้าน ชีวิตเรียนเต็มที่ 12 สัปดาห์ เวลาเจอเพื่อนชาติอื่น ถ้าไม่พยายามพูดคุย ยากที่จะอยู่ได้ ถ้าไปพักอยู่กับคนไทย พูดไทย ยากที่จะพูดกับคนต่างชาติ แล้วอาจทำให้ไม่มีความสุข”
          ประทับใจอะไรที่นิวซีแลนด์
          “Christchurch เมืองที่ไปเรียนเป็นเมืองที่มีต้นไม้เยอะ มีปาร์คใหญ่ในหลายพื้นที่ และมีสวัสดิการที่คืนให้กับประชาชน เช่น ห้องสมุดขนาดใหญ่  ยืมหนังสือได้ 20 เล่มต่อเดือน ระบบรถโดยสารดี แม้ไม่ใช่เมืองใหญ่อย่าง Auckland หรือ Wellington แต่ Christchurch ก็มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศดี คนไม่เยอะเกินไป ในตัวเมืองมี shuttle bus บริการฟรี”
          อาหารการกิน
          “เป็นคนกินอาหารฝรั่งไม่ยาก เช่น ขนมปัง เบเกอรี่ แต่มีเอเชียนช็อป หรือเครื่องปรุงจากเมืองไทย เช่น น้ำมันหอย ซอส น้ำปลา ซื้อกลับไปปรุงเองได้”
         ห้างสรรพสินค้า
          “ห้างสรรพสินค้ามีแค่ในตัวเมือง ไม่อลังการเหมือนเมืองไทย เวลากลับเข้าบ้านต้องเตรียมอาหารเข้าไปด้วย เพราะที่นั่นไม่มีข้าวแกง หรือร้านสะดวกซื้อ แต่มีร้านอาหารไทย เกาหลี ญี่ปุ่น ราคาค่อนข้างแพงพอสมควร เช่น ก๋วยเตี๋ยวชามละ 8 เหรียญ (1 เหรียญนิวซีแลนด์ 25 บาท) สำหรับอุปกรณ์การทำครัวมีให้พร้อม ไม่จำเป็นต้องหอบหิ้วกันไปจากเมืองไทย”
          กิจกรรม
          ทุกวันศุกร์เป็นวันเปิดหูเปิดตา รู้จักนิวซีแลนด์มากขึ้น ด้วยทริปดูฟาร์มแกะ ละครสัตว์ เยือนชนเผ่าเมาลี ชมมายากล หรือปาร์ตี้สนุก ๆ กับเพื่อนต่างชาติ
          เที่ยวฟาร์มแกะแล้ว อย่าลืมหาโอกาสอร่อยกับเนื้อแกะ หรือจะปรุงเมนูเด็ดหัวหมู ราคาแค่ 2 เหรียญ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ (เมนูนี้พี่ณาลองมาแล้ว!)
--------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรงเรียนกรุงเทพภาษาต่างประเทศ 322/22 หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอย 2 ถ.อโศก-ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2246-2463, 0-2641-1084 E-mail:ilab@providence-edu.com  
www.providence-edu.com
--------------------------------------------------------------------------------

         ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 382 คอลัมน์พิชิตทุน
www.elearneasy.com
         โดย
watta.ryo@gmail.com
         (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104268 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์